Uniwersytet w Białymstoku - strona 28

Zasady prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

14.Podstawowe zasady prawa pracy W KP jest rozdział p.t. „Podstawowe zasady pr. pracy”. Doktryna nie poszukuje tych zasad, są one przedłożone przez ustawodawcę. Gdyby w KP nie było wyznaczonych zasad pr. pracy to szczególne modele musiałyby być o nie uzupełnione. Te zasady maja charakter uniwersaln...

Zasiłek alimentacyjny - wyjaśnienie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 392

Zasiłek alimentacyjny Fundusz Alimentacyjny - fundusz przeznaczony do zabezpieczania wypłacania alimentów, których płatnicy okazali się niewypłacalni lub uchylali się od ich płacenia. W dniu 18 lipca 1974 r. Sejm uchwalił ustawę o f...

Zatrudnienie obywateli polskich za granicą - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 301

Zatrudnienie obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych oraz zatrudnienie cudzoziemców w Polsce Podejmowanie pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych Podejmowanie pracy za granicą jest możliwe w drodze: Bezpośrednich umów z pracodawcami zagranicznymi Z...

Zmiana warunków pracy i płacy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1169

35.Zmiana warunków płacy i pracy Zmiana warunków płacy i pracy pracowników zatrudnionych w administracji publicznej odbywa się albo w trybie powszechnym w oparciu o KP albo w trybie szczególnym uregulowanym w pragmatykach urzędniczych. Tryb szc...

Zmiana warunków umowy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

22.Zmiana warunków umowy. ( zagadnienie ) Ze zmianą stosunku pracy mamy do czynienia wówczas, gdy do jego treści zostaną włączone nowe jakościowo prawa lub obowiązki albo dotychczasowe ulegną ograniczeniu, rozszerzeniu lub wyłączeniu. Zmiana warunków umowy może być przeprowadzona jedynie w trybie ok...

Ekonomiczna teoria demokracji Downsa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1323

EKONOMICZNA TEORIA DEMOKRACJI ANTHONY'EGO DOWNSA Anthony Downs 1956 - An Economic Theory of Democracy “W celu wyjaśnienia roli rządu w gospodarce, zarówno na poziomie normatywnym, jak i pozytywnym, ekonomiści muszą wziąć pod uwagę konstytucję polityczną danego społeczeństwa, zatem ekonomia i polit...

Pedagogika ogólna - Teoria krytyczna

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Katarzyna Szorc
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Pedagogika ogólna Uzasadnienie znaczenia teorii pedagogicznej Teoria (potocznie) to zespół twierdzeń wyjaśniających daną dziedzinę rzeczywistości oraz mechanizmy jej przekształcania (Okoń). W naukach empirycznych to system twierdzeń tłumaczących jakieś fakty w sposób logicznie niesprzeczny, ów syst...

Podstawy estetyki - Sztuka współczesna

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewa Kępa
 • Podstawy estetyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

PODSTAWY ESTETYKI Dzieje pojęcia sztuka Estetyka - dział filozofii zajmujący się między innymi tym: jak odbierać piękno, czym jest i w jaki sposób się kształtuje; jako samodzielna nauka wyodrębniła się w wieku XIX. Dziedzina obok etyki i logiki. Cogito aesthetica - zajmuje się wartościami estetyc...

Ogólne zasady postępowania podatkowego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071

Wymień zasady ogólne postępowania podatkowego. Zasady ogólne postępowania podatkowego: @ Legalności i praworządności  120 op; każde działanie organu podatkowego musi mieć odzwierciedlenie w przepisach prawa. Przepisy proceduralne na chwilę wydawania decyzji, materialne na dzień zdarzenia z którym...

Podatek dochodowy od osób prawnych- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 637

Podatek dochodowy od osób prawnych Zakres podmiotowy Osoby prawne i „ułomne” osoby prawne, z wyjątkiem spółek nieposiadających os. pr. oraz spółek kapitałowych w organizacji - tzw. spółki transparentne. Spółki mające siedzibę w PL oraz inne spółki zagraniczne Art. 1 3. Przepisy ustawy mają równi...