Podatek dochodowy od osób prawnych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Podatek dochodowy od osób prawnych
Zakres podmiotowy
Osoby prawne i „ułomne” osoby prawne, z wyjątkiem spółek nieposiadających os. pr. oraz spółek kapitałowych w organizacji - tzw. spółki transparentne. Spółki mające siedzibę w PL oraz inne spółki zagraniczne
Art. 1
3. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
Osobną kategorią podatnika jest Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) - to konstrukcja wyłącznie na gruncie podatkowym, uregulowana w art. 1a updop. Dwie lub więcej spółek kapitałowych, podatnikiem staje się cała grupa a poszczególne spółki tracą podmiotowość podatkowo-prawną, liczne wymagania dla stworzenia PGK, ogólnie:
afiliacja - określone relacje kapitałowe, jedna ze spółek musi mieć w drugiej udziały min. 95%
każda spółka musi mieć kapitał zakładowy min. 1 mln zł lub średnio 1 mln zł na spółkę
brak zaległości podatkowych
inne liczne wyłączenia
Dla powstania PGK konieczna jest umowa oraz zgłoszenie do urzędu skarbowego w danym roku na rok następny; PGK może utracić podmiotowość ex lege
Rezydencja w PL - nieograniczonemu opodatkowaniu podlegają podmioty z siedzibą w PL, w pozostałym zakresie ograniczony obow. podatkowy (tylko do źródeł przychodów w PL)
Zwolnienia podmiotowe (liczne) - art. 6 updop
Skarb Państwa
NBP i jednostki budżetowe
Fundusze celowe, wymienione w ustawie o finansach publ.
NFOŚiGW
JST w zakresie dochodów wymienionych w ustawie o dochodach JST
Agencje: ARiMR, ZUS, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych
Przedmiot opodatkowania
Co do zasady globalny dochód osoby prawnej w danym roku podatkowym.
Ustalanie dochodu PGK
Dochód spółek obliczamy na zasadach ogólnych, podstawą opodatkowania PGK jest suma dochodów wszystkich spółek PGK. Darowizny w obrębie tej grupy mają skutek neutralny na gruncie podatkowym (jednej zwiększają dochód a drugiej zmniejszają), a normalnie nie stanowiłyby kosztów. Nie mają tu zastosowania przepisy o przerzucaniu dochodów oraz sankcje za takie działania.
Przychód - ta sama definicja co przy podatku dochodowym od osób fizycznych, uzupełniona art. 12 updop - przychody stanowiące efekt operacji rachunkowych lub zdarzeń prawnych (przedawnienie, umorzenie zobow.)


(…)

… - jeżeli podmiot wykorzystuje swoje powiązania i przerzuca dochód krajowy na podmiot zagraniczny, to organ podatkowy może nie uwzględnić szczególnych obciążeń wpływających na wysokość dochodu - bada się czy były to transakcje na warunkach rynkowych - jeśli nie, oblicza się ich wartość wg metod ustawowych. Podstawę stanowi porównywalna cena niekontrolowana, czyli cena rynkowa, jako podstawa kosztów i przychodów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz