Opodatkowanie dochodu przedsiębiorcy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opodatkowanie dochodu przedsiębiorcy-opracowanie - strona 1 Opodatkowanie dochodu przedsiębiorcy-opracowanie - strona 2 Opodatkowanie dochodu przedsiębiorcy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 7 29.03.2011
Opodatkowanie dochodu przedsiębiorcy.
Typy i podstawowe cechy podatków dochodowych
Rodzaje podatków obciążających działalność gospodarczą
Podmiot i przedmiot podatku dochodowego
Źródła informacji o kategoriach podatkowych
Jeżeli chodzi o podatki dochodowe, to są to podatki, które mają charakter podatków bezpośrednich, a więc są to podatki, które bezpośrednio obciążają przedsiębiorcę, podatnika, sięgają do jego bogactwa i do jego dochodu.
Opierając się na różnych możliwościach, różnych typach źródeł, które pozwalają generować dochód, można ten dochód obciążać w systemie każdej cedury oddzielnie i później zsumować wszystkie obciążenia. Można wszystkie źródła włożyć w jedno wielkie źródło i obciążyć globalnie, ogólnie.
Najczęściej podatki dochodowe, które dt. osób fizycznych mają charakter cedularny, natomiast te podatki, które dt. korporacji, przedsiębiorstw są podatkami o charakterze globalnym.
Co prawda, nie żadnego szczególnego rozwiązania, które by obowiązywało w zakresie funkcjonowania podatków dochodowych we Wspólnocie Europejskiej, tak jak w zakresie podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, że są pewne dyrektywy, tutaj dochodówka nie jest podporządkowana bezpośrednio żadnym procesom harmonizacji wynikających z dyrektywy.
Skonstruowanie podatków dochodowych jest oparte na pewnych zasadach, które w mniejszym lub większym stopniu są respektowane przez władze publiczne.
Istnieją zwolnienia podmiotowe, które są bardzo rzadkie oraz zwolnienia przedmiotowe mające charakter społeczno - ekonomiczny. Jeżeli chodzi o podmioty prowadzące działalność gospodarczą, nie przewiduje się zwolnień podmiotowych.
Zasada opodatkowania „czystego” dochodu w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym - odnoszą się do podatków obciążających dochody osób fizycznych. „Czysty” dochód w ujęciu przedmiotowym - dochód, który powstaje po uwzględnieniu nakładu, jaki należy ponieść, by ten efekt osiągnąć i zrealizować
„Czysty” dochód w ujęciu podmiotowym - podatek powinien być ustalany od podstawy, która uwzględnia sytuację osobistą podatnika (sytuację rodzinną, sytuację związaną ze statutem zdrowotnym, majątkowym). Dopiero po zaspokojeniu tych podstawowych potrzeb osobistych podatnika, jego rodziny powinien powstawać dochód do opodatkowania.
Podatki bezpośrednie
Podatki dochodowe


(…)

…, która uwzględnia sytuację osobistą podatnika (sytuację rodzinną, sytuację związaną ze statutem zdrowotnym, majątkowym). Dopiero po zaspokojeniu tych podstawowych potrzeb osobistych podatnika, jego rodziny powinien powstawać dochód do opodatkowania.
Podatki bezpośrednie
Podatki dochodowe
Opodatkowanie dochodów w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą
Osoby prawne:
- podatek dochodowy od osób prawnych…
… osiąganych przez osoby fizyczne) - forma uproszczona
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Karta podatkowa
możemy go sobie swobodnie wybrać musimy się o nią ubiegać
(decyzja podatkowa)
Podatek dochodowy od osób prawnych
Osoby prawne
Spółki kapitałowe w organizacji
Podmioty nie mające osobowości prawnej z wyjątkiem spółek
cywilnych
jawnych
partnerskich opodatkowane podatkiem dochodowym komandytowych…

Jeżeli jakiś podmiot ma ograniczony obowiązek podatkowy na terytorium RP, to na pewno ma nieograniczony obowiązek podatkowy w innym kraju.
Działalność gospodarcza w rozwiązaniach PDOP (wg ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)
Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz