Zmiana warunków pracy i płacy - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiana warunków pracy i płacy - omówienie - strona 1 Zmiana warunków pracy i płacy - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

35.Zmiana warunków płacy i pracy
Zmiana warunków płacy i pracy pracowników zatrudnionych w administracji publicznej odbywa się albo w trybie powszechnym w oparciu o KP albo w trybie szczególnym uregulowanym w pragmatykach urzędniczych. Tryb szczególny dotyczy, co do zasady, pracowników mianowanych. Podlegają mu również urzędnicy z umowę o pracę, do których stosuje się ustawę o pracownikach urzędów państwowych. Do pracowników administracji publicznej znajdują zastosowanie pewne instytucje powszechnego PP. Chodzi tu o porozumienie stron zmieniające warunki płacy i pracy, wypowiedzenie zmieniające czy tzw. automatyzm ustawowy, polegający na przenikaniu do umowy o pracę, z mocy samego prawa, korzystniejszych warunków zawartych w układzie zbiorowym pracy czy regulaminie wynagradzania. Automatyzm ustawowy może również zmienić warunki umowy na niekorzyść umownego pracownika administracji publicznej w związku z porozumieniami zbiorowymi, zawieranymi w dobie kryzysu finansowego pracodawcy. Takie porozumienia zawieszają w całości bądź części akty prawa zakładowego.
Przepisy powszechnego PP o wypowiedzeniu warunków płacy nie mają zastosowania do stosunku pracy z wyboru. Przepisów KP o wypowiedzeniu zmieniającym nie stosuje się też do pracownika z powołania.
Urzędnikowi państwowemu jak i mianowanemu pracownikowi samorządowemu nie można wypowiedzieć warunków pracy i płacy. Jednakże w całym obszarze stosunków pracy w administracji publicznej jest dozwolona zmiana warunków pracy i płacy na zasadzie porozumienia stron. Istnieje możliwość przeniesienia urzędnika państwowego (także umownego), na jego wniosek lub za jego zgodą, do pracy w innym urzędzie w tej samej lub innej miejscowości. Także w przypadku trwałej utraty zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku urzędnika państwowego mianowanego można za jego zgodą przenieść na inne stanowisko, z tym że przez okres 3 m-cy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeśli na nowym stanowisku miałby niższe.
Możliwe są również działania jednostronne pracodawcy:
gdy wymagają tego potrzeby urzędu, urzędnikowi państwowemu i mianowanemu pracownikowi samorządowemu można zlecić na okres do 3 m-cy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż określona w akcie mianowania lub w umowie o pracę. W okresie tym przysługuje mu wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe niż dotychczasowe
w razie reorganizacji urzędu urzędnika państwowego mianowanego można przenieść na inne stanowisko służbowe, jeżeli ze względu na likwidację stanowiska zajmowanego przez urzędnika nie jest możliwe dalsze jego zatrudnienie na tym stanowisku
jeżeli jest to konieczne ze względu na konieczne potrzeby urzędu, urzędnika państwowego mianowanego można przenieść na inne stanowisko, odpowiadające kwalifikacją urzędnika i równorzędne pod względem wynagrodzenia


(…)

… stosunku pracy możliwa jest także w stosunku do urzędników służby cywilnej, a więc osób zatrudnionych na podstawie mianowania.:
jeżeli jest to uzasadnione potrzebami urzędu, dyrektor generalny urzędu może w każdym czasie przenieść urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko, uwzględniając jego przygotowanie zawodowe. Zachowuje on prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeżeli jest ono wyższe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz