Uniwersytet w Białymstoku - strona 192

note /search

Wojna morska - cechy charakterystyczne i morskie siły zbrojne.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Wojna morska - cechy charakterystyczne i morskie siły zbrojne. Celem wojny morskiej jest nie tylko zniszczenie sił zbrojnych przeciwnika ale i osłabienie go gospodarczo przez odcięcie go od świata zewnętrznego i utrudnienie mu prowadzenia handlu morskiego. Akty wrogie - nie są wymierzone bezpośredn...

Prawo cywilne w zaborach - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

PRAWO CYWILNE W ZABORZE PRUSKIM. 1794 r. - pruskie prawo krajowe (feudalno-burżuazyjne) nierówność wobec prawa zależnie od przynależności stanowej; współistnienie własności pełnej, zbliżonej do kapitalistycznej i równolegle własności podzielonej; pomieszanie typów umów z nowego trendu z drobiazgowy...

Prawo cywilne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

PRAWO CYWILNE WPŁYWY DAWNEGO PRAWA POLSKIEGO. Do prawa austriackiego weszła polska instytucja dożywocia i wymowy na skutek zaciągania opinii władz podczas prac nad kodeksem (użytkowania dóbr darowanych aż do śmierci i wymówienia sobie dożywotniego utrzymania). We wszystkich dzielnicach rozpatrywan...

Problem recepcji francuskiego kodeksu cywilnego w Polsce - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

PROBLEM RECEPCJI FRANCUSKIEGO KODEKSU CYWILNEGO W POLSCE. Dzielił się na trzy księgi: o osobach, o majątkach i o różnych sposobach nabywania własności i dysponowania nią; W Polsce → klasyczna recepcja prawa w szerokim zakresie oraz jego modyfikacja uwarunkowana przez odmienne podłoże miejscowe; C...

Administracja gospodarcza - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

ADMINISTRACJA GOSPODARCZA Rola państwa w życiu gospodarczym. Koncepcja państwa liberalnego - dominująca na początku XX w. (podstawowe zasady to nienaruszalność własności prywatnej, wolność gospodarcza, wolności umów, wolności obrotu go...

Administracja specjalna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

ADMINISTRACJA SPECJALNA OBRONA PAŃSTWA Administracja wojskowa i organizacja sil zbrojnych. Zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi - prezydent za pośrednictwem: czas pokoju - minister spraw wojskowych (ministerstwo) - kierował szkoleniem i administracją wojskową, w tym obsada kluczowych stanowisk. c...

Funkcjonowanie administracji publicznej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Postępowanie administracyjne. 1928 r. - jednolite dla całego kraju przepisy normujące: ogólne postępowanie administracyjne - zakres spraw - wszystkie sprawy z zakresu prawa administracyjnego (z wyłączeniem spraw wojskowych, skarbowych, spraw zagranicznych, po...

Polska w latach 1918-1939 - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 903

Sprawa Polska w okresie miedzywojennym 1918-39 Uksztaltowawaly się dwie opcje polityczne,które w czasie wojny z uwagi na przyjete formy dzialania nazwane zostaly obozami aktywistow i pasywistow.Kiedy wybuchla wojna oba ugrupowania powolaly swoja reprezentacje polityczna. Aktywisci w Krakowie-sierpi...

Wpływ III statutu litewskiego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 763

WPŁYW III STATUTU LITEWSKIEGO NA PRAWO KRAJÓW SĄSIEDNICH. Jeżeli chodzi o wpływy III statutu litewskiego na prawo krajów sąsiednich to zdania w tej kwestii są podzielone. ( Trzeba tu wspomnieć że statut litewski obowiązywał przez długi o...

Środki w procesie skargowym - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 686

Środki dowodowe procesu skargowego: Dowody w średniowieczu miały charakter irracjonalny. Podstawowym dowodem była przysięga. Przyjmowana był zasada blizszości do dowodu, co oznaczało, że przyznaje się prawo dowodzenia tylko jednej ze stron. Ówczesne sądownictwo dysponowało środkami dowodowymi w pos...