Prawo cywilne w zaborach - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne w zaborach - wykład - strona 1 Prawo cywilne w zaborach - wykład - strona 2

Fragment notatki:

PRAWO CYWILNE W ZABORZE PRUSKIM. 1794 r. - pruskie prawo krajowe (feudalno-burżuazyjne)
nierówność wobec prawa zależnie od przynależności stanowej; współistnienie własności pełnej, zbliżonej do kapitalistycznej i równolegle własności podzielonej; pomieszanie typów umów z nowego trendu z drobiazgowymi przepisami o czeladzi, oddającymi ją pod rygorystyczną kontrolę pracodawców i organów państwowych; przewaga mężczyzny w rodzinie; upośledzenie dzieci pozamałżeńskich; ograniczenie swobody testowania.
Pojawiają się nowe tendencje - unifikacyjne (Landrecht dopuszczał istnienie norm lokalnych przy subsydiarności kodeksu) i egalitarne (równość wobec prawa wprowadzona w 1807 r.). Powolne dążenia w kierunku zmian kapitalistycznych z jednoczesnym likwidowaniem pozostałości feudalnych → przekształcanie lenn we własność pełną, likwidacja obciążeń feudalnych, zniesiono przeszkody stanowe w prawie małżeńskim, wprowadzono jako powszechnie obowiązującą świecką formę zawierania małżeństw. Ograniczono ingerencję władzy państwowej w sprawy opiekuńcze.
Od połowy XIX w. w ustawach szczegółowych powstała pełna chłopska własność ziemi. Równolegle powstają normy wzmacniające kapitalistyczną własność do ziemi i popierające ludność niemiecką.
1896 r. - Kodeks cywilny niemiecki (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) wszedł w życie 1 stycznia 1900 r. pełna własność prywatna, swoboda umów, swoboda testowania. utrzymywało się nadal uprzywilejowane stanowisko mężczyzn i upośledzenie dzieci pozamałżeńskich. ograniczenie własności licznymi przepisami administracyjnymi, a także szerokie, „kauczukowe" normy umożliwiające sądom znaczną swobodę w orzekaniu → typowe dla interwencjonizmu państwowego.
PRAWO CYWILNE W ZABORZE AUSTRIACKIM. 1811 - Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch - ABGB. - wynik kompromisu między tendencjami mieszczańskimi i feudalnymi. Poza kodeksem pozostawiono aż do uwłaszczenia stosunki poddańczo-pańszczyźniane.
W stosunku do ogólnych zasad zgodny z tendencjami Oświecenia, ale w wielu rozwiązaniach szczegółowych wciąż zacofany:
formalna równość wobec prawa, z możliwości wyjątków od zasady. Utrzymywały się: upośledzenie kobiet, uwzględnienie czynników wyznaniowych, m.in. przez ograniczenie praw wyznawców nie­których religii
Niektóre formy feudalnej własności ziemi (lenna), przy uregulowaniu własności kapitalistycznej;
Zapewniono wolność umów, rozwinięto główne ich typy, dopuszczono umowy wieczyste. → poza kodeksem przepisy o czeladzi ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz