Administracja gospodarcza - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja gospodarcza - wykład - strona 1 Administracja gospodarcza - wykład - strona 2 Administracja gospodarcza - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ADMINISTRACJA GOSPODARCZA
Rola państwa w życiu gospodarczym. Koncepcja państwa liberalnego - dominująca na początku XX w. (podstawowe zasady to nienaruszalność własności prywatnej, wolność gospodarcza, wolności umów, wolności obrotu gospodarczego, wolnej konkurencji, brak ingerencji, poza ściąganiem danin, podatków i prowadzeniem działalności o charakterze użyteczności publicznej). W praktyce państwa nie trzymały się sztywno tych ram, a wzrost interwencji państwa nastąpił w okresie I wojny światowej.
W II RP z powodu zniszczeń wojennych i kryzysu gospodarczego, ogromnej liczby bezrobotnych, pomimo licznych zwolenników modelu liberalnego, państwo dosyć intensywnie interweniowało. Nastąpiło nieznaczne zahamowanie tego po reformie walutowej w 1924, ale w okresie wielkiego kryzysu i w pierwszych latach po nim, znów nasiliła się interwencja państwa.
przejawiało się to w:
prowadzeniu bezpośredniej działalności gospodarczej (etatyzm) pośrednich formach oddziaływania na rozwój i stosunki gospodarcze (interwencjonizm)
rozbudowa przepisów prawa administracyjnego i skarbowego (np. ulgi fiskalne) posługiwaniu się metodami zalecanymi przez doktrynę liberalizmu → zakładanie przedsiębiorstw, min. port w Gdyni, Centralny Okręg Przemysłowy, budowy dróg
Działalność państwa inspirowana przez założenie doktryny liberalizmu przejawiała się w przepisach prawa cywilnego.
Prawo rolne i administracja rolnictwa. Od początku odrodzenia się państwa sprawa reformy rolnej była podstawą konfliktów i różnic tak w społeczeństwie jak i w partiach → partie chłopskie chciały zmiany struktury rolnej poprzez podział ziemi folwarcznej 10 lipca 1919 r. - uchwała o zasadach reformy rolnej → maks. indywidualnego posiadania ziemi na 180 ha.(zmniejszone pod miastem i na ziemiach uprzemysłowionych, a zwiększone w województwach wschodnich). Nadwyżki - wywłaszczenie dokonywane przez administracje i potemparcelacja wśród chłopów.
15 lipca 1920 r. - ustawa o wykonaniu reformy rolnej → kolejność majątków do reformy - majątki państwowe, źle zagospodarowane majątki prywatne, a następnie pozostałe; odszkodowanie w wysokości połowy ceny rynkowej→ po uchwaleniu konstytucji uznane za niezgodne z konstytucją
28 grudnia 1925 r - nowa ustawa o reformie rolnej → Utrzymanie poprzedniego maksimum posiadania ziemi, wywłaszczanie i parcelacja wykonywana przez administrację rolną, Państwowy Bank Rolny oraz upoważnione instytucje i osoby prywatne, odszkodowanie - cena rynkowa; nabycie parceli - zapłata określonej kwoty. Modelowe gospodarstwo - takie, które będzie zdolne do prawidłowej wytwórczości i stanowiące osobistą własność osób je uprawiających → w praktyce niemożliwe do spełnienia.

(…)

… i handlu), nakza formy pisemnej i zgłaszania oraz rejestracji w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, rozwiązaniem takiej umowy (zagrożenie dobra publicznego) przez Sąd Kartelowy na wniosek ministra przemysłu i handlu
nowelizacja z 1935 r. - rozwiązanie przez ministra, choć może być uchylone przez Sąd Kartelowy
nowelizacja z 1939 r. - zwiększenie uprawnień nadzorczych państwa względem karteli.
Administracją…
… gospodarowania. Tendencja do ograniczenia swobody obrotu nieruchomościami rolnymi → rzadko przestrzegane → w 1937 r. rozszerzono zakres ograniczeń obrotu (zakaz sprzedaży, podziału, obciążania, wydzierżawiania bez zezwolenia organów administracji rolnej.)
Administracja rolna - dwa piony → administracji rolnej na czele z ministrem rolnictwa i administracji reform rolnych z Głównym Urzędem Ziemskim (od 1923 r…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz