Uniwersytet w Białymstoku - strona 193

Formy popełniania przestępstw, kary - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

Formy popełniania przestępstwa: Subiektywizacja odpowiedzialności prowadziła również do indywidualizacji odpowiedzialności karnej. W rezultacie Carolnia i wydane na jej podstawie ordynacje starały się ujednolicić kwestie odpowiedzialności zarówno wspólsprawców, jak i podżegaczy, pomocników i poplec...

Proces inkwizycyjny - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1785

Zasady procesu inkwizycyjnego: -postępowanie wszczynane jest z urzedu na podstawie doniesienia lub famy publicznej -prowadzący postępowanie (sędzia-inkwirent), łączy w sobie funkcje oskarżyciela, obrońcy i wydającego wyrok. Wszystkie funkcje procesowe spoczywają w rękach jednego człowieka. -oskarż...

Zasady procesu skargowego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 693

Zasady procesu skargowego Był znany już przede wszystkim w średniowieczu, w Grecjii, Rzymie, w śród germanów. Nie było rozróżnienia miedzy prawem cywilnym a karnym. Po upadku rzymu był to tylko proces skargowy. Dominuje w tym procesie zasada skargowości. Proces mógł być wniesiony przez wniesienie s...

Actiones - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Actio - Skarga Kiedy? Kto komu? aquae pluviae arcendae jak sąsiad zmienił bieg wody przeciw sąsiadom auctoritatis gdy od nabywcy osoba trzecia kupujący vs. Sprzedawca commondati directa/contraria zwrot rzeczy/dodatkowe nakłady komondant/komondatariusz communi dividundo po rozwiązaniu sp...

Kodyfikacja Justyniana Wielkiego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

Kodyfikacja Justyniana Wielkiego Prawo rzymskie znamy głównie dzięki niej. Justynian panował w latach 527-565. Justynian podjął się: kodyfikacji prawa reformy administracyjnej. Było to konieczne gdyż upadek zachodniego cesarstwa zagroził wschodnim prowincjom dezorganizacją wewnętrzną. ujednolic...

Organy administracyjne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Organy administracyjne uprawnione do prowadzenia postępowania w fazie „in iure” Okres królewski: król Wczesna republika: konsul Późna republika pretor, namiestnik prowincji, prokonsul, edyl kurulny Pryncypat: organy republikańskie, prefekt pret...

Proces rzymski - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

Prawo rzymskie po upadku imperium Zachodnie imperium upadło w 476 r. Jednak prawo rzymskie obowiązywało nadal u wielu ludów zamieszkujących tereny po rozpadzie cesarstwa zachodniego. Na ziemiach zajętych przez ludy germańskie mieszkało sporo ludności pochodzenia rzymskiego. W myśl zasady osobowości...

Definicje logiki prawniczej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1008

DEFINICJE Definicja realna -zdanie, które podaje charakterystykę danego podmiotu lub przedmiotu, która właściwa jest tylko jemu. Chodzi o to by pojąć istotę danej rzeczy. Chodzi by charakterystyka rzeczy była tak dobrana, by na jej podstawie można było wnioskować o wszystkich ważnych cechach przedm...

Język sztuczny i naturalny - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 791

JĘZYK W języku występują 3 grupy reguł: reguły wyznaczające zasób znaków danego języka (słowa, kształty z. drogowych) reguły znaczeniowe reguły składni Języki mówione: 1.naturalne (powstałe spontanicznie -narodowe, często przez przypadek, naleciałości), 2. sztuczne (np.

Nazwy z logiki prawniczej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1064

NAZWY Nazwa - wyraz albo wyrażenie rozumiane jednoznacznie, które nadaje się na podmiot lub orzecznik orzeczenia imiennego w zdaniu abstrakcyjne - nazwy przedmiotów abstrakcyjnych, stanów rzeczy, które nie są znakami rzeczy lub ludzi (np. miłoś...