Formy popełniania przestępstw, kary - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy popełniania przestępstw, kary - wykład - strona 1 Formy popełniania przestępstw, kary - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Formy popełniania przestępstwa:
Subiektywizacja odpowiedzialności prowadziła również do indywidualizacji odpowiedzialności karnej. W rezultacie Carolnia i wydane na jej podstawie ordynacje starały się ujednolicić kwestie odpowiedzialności zarówno wspólsprawców, jak i podżegaczy, pomocników i popleczników. Żadnej jednak ogolnej konstrukcji nie stworzono. Carolnia sformułowała natomiast pojęcie `' usiłowania'', przewidując jego karalność. Rodzaje przestępstw:
Carolina a za nia pozostałe ordynacje karne czasów wczesnonowożytnych przyjęły zasadę prawnego unormowania jedynie kilkudziesięciu najważniejszych przestepstw. W katalogu tym miejsce zajmowały nastepujące przestępstwa przeciwko: państwu, religii, zdrowiu i życiu, mieniu, wolności, czci itp., takie jak np.: bunt, fałszerstwo, krzywoprzysięstwo, czary sodomia, kazirodztwo, gwałt, bigamia, zdrada, podpalenie, rabunek, morderstwo itd. Poza ustawowym unormowaniem pozostawało jednak wiele innych szkodliwych czynów. W wypadku ich popełnienia akty prawne przewidywały mozliwośc stosowania analogii. Polegała ona na tym, że sedzia który dopatrzył się w takich czynach znamion podobnych do uwzględnionych w ustawach, a nie budzących wątpliwości przestepstw, mógł je ukarać jako przestępstwa publiczne. Stan taki powodował znaczne wzmocnienie pozycji sędziego, umożliwiając mu arbitralne decydowanie o uznaniu konkretnego czynu za przestepstwo, a tym samym duża swobodę w wymierzaniu kar. -przestępstwo czarów - nowy kierunek represji karnej.
Formalne prześladowanie czarownic rozpoczeło się wraz z wydaniem w 1487 r w Koloni przez 2 inkwizytorów niemieckich dzieła „Młot na czarownice” . Celem prawidłowego określenia kobiet uprawiających czary stosowano przy tym specjalne próby. Nawiązywały one do zniesionych w 1215 r sądów Bożych (ordaliów). Do najbardziej rozpowszechnionych należały: próby wody, wagi, igły, łez i ognia. Najpopularniejszą było pławienie (próba wody0. Cel kary i racjonalizacja kary:
Kara w czasach wczesnonowożytnych podobnie jak w przeszłosci stanowiła dolegliwośc spotykającą przestępce i wymierzona z mocy obowiazującego prawa. -racja sprawiedliwościowa i prewencyjna. -prewencja generalna i szczegolna (indywidualna), zadaniem pierwszej było odstraszenie potencjalnych sprawców od popełnienia przestępstwa. Carolina osiągneła to przez stworzenie rozbudowanego systemu kar okrutnych, mający zabezpieczyć porządek publiczny stosowaniem jak najsurowszej represjii karnej. Wykonywano je publicznie, specjalnie zwołujac okoliczna ludność , zwłaszcza miejską. Prewencja szczególna zmierzała do jak najskuteczniejszego wyeliminowania sprawcy ze społeczeństwa. Efektem tego była dominacja kary śmierci, którą orzekano w miastach nawet w połowie wszystkich wydawanych wyroków. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz