Prawo karne od czasów nowożytnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne od czasów nowożytnych - strona 1

Fragment notatki:

Smolak. Notatka składa się z 3 stron.
Prawo karne od czasów nowożytnych
Pojęcie i podział przestępstwa
-formalna definicja przestępstwa od oświeceniowych kodyfikacji prawa karnego; postulatem szkoły klasycznej; po raz pierwszy w Józefinie; reżimy totalitarne wróciły do materialnej definicji przestępstwa
-zasada publicznoprawna powoli wchodziła u progu czasów nowożytnych; w Constitutio Criminalis Carolina odnosiła się do zbrodni i cięższych przestępstw, ale lżejsze przestępstwa były dochodzone na podstawie skargi; od ordynacji karnoprocesowej Józefa Ii z 1788 r. do wszystkich spraw kryminalnych; z oskarżenia prywatnego ścigano już tylko przestępstwa naruszające dobra tylko samego pokrzywdzonego np. cudzołóstwo małżonka, zniesławienie
-nowe podziały przestępstw
-Józefina wyróżniała przestępstwa kryminalne i polityczne
-Code penal wyróżniał zbrodnie, występki i wykroczenia
Katalog przestępstw
Przestępstwa przeciw władzy i religii
-od Caroliny wzrosła represja za przestępstwa przeciw władzy i religii
-surowa karalność przestępstw wymierzonych w ustrój państwa oraz zdrady
-w średniowieczu za bluźnierstwo typowa kara - obcięcie języka; w nowożytności kara śmierci (w polskich miastach w praktyce dużo częstsza chłosta)
-kodeksy prawa karnego epoki oświecenia zdepenalizowały kary przeciw religii, ale Franciscana już powróciła do surowości
-przestępstwo bluźnierstwa było w XX w. stopniowo eliminowane z kodeksów karnych, zostały przestępstwa naruszające czynności religijne związków wyznaniowych
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
-od XVI w. kara i śmierć za większość takich przestępstw; szczególnie kwalifikowana
-Carolina odróżniała morderstwo i zabójstwo (spontaniczne) i karała morderstwo surowszą karą
-możliwości zaostrzenia kary, gdy mordu dokonano na osobie wyższej w hierarchii lub bliskim przyjacielu
-ustawodawstwo karne w XIX w. zrezygnowało z szerokiego zastosowania kary śmierci
-w nowożytności przestępstwa powodujące uszkodzenie ciała były najczęściej zagrożone karą talionu
-pod wpływem postulatów szkoły humanitarnej ograniczano kary okaleczające od końca XVIII w.; XIX w. kodeksy przewidywały już z reguły kary pozbawienia wolności za ciężkie uszkodzenia ciała
Przestępstwa przeciwko mieniu
-stopień karalności zależał od wartości rzeczy i sposobu jej kradzieży; drobna = chłosta, większa = powieszenie
-Carolina przewidywała różną odpowiedzialność karną za kradzież jawną, tajną i z włamaniem/użyciem broni - kradzież tajna i rzeczy małej wartości = grzywna (w razie niewypłacalności więzienie); jawna (In flagranti) = pręgierz/chłosta/wygnanie; włamanie/użycie broni = bezwzględnie powieszenie


(…)

… w. dopiero zaczęło eliminować cudzołóstwo z katalogu przestępstw - tj. polski kodeks karny z 1932 r. lub ustawa z 1969 r. w Niemczech
Homoseksualizm
-w okresie dominatu kara pozbawienia połowy majątku
-Justynian karał kastracją i wygnaniem
-we wczesnym średniowieczu stosowano raczej kościelne pokuty i post
-od III Soboru Laterańskiego w XII w. Kościół postanowił karać homoseksualizm ekskomuniką
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz