Ordalia

note /search

Postępowanie z urzędu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1358

, oskarżony mógł oczyścić się przysięgą lub poddać się ordaliom przebieg w Anglii - podstawą wszczęcia postęp...

Źródła prawa II

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1862

i chorzy psychicznie -utrzymano przysięgę i ordalia Landfrydy -cesarska działalność prawotwórcza -złamanie...

Miejsca publikacji aktów prawnych

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Archeologia prawa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1330

. W 1215 sobór laterański IV zakazał ordaliów. We Francji zniósł je dopiero Ludwik IX Święty, ale w 1306 r...

Księga Elbląska - omówienie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 2954

prawdomówność strony - nie było podziału na prawo cywilne i karne - występowały ordalia - sady boże, zakazane...

Źródła prawa średniowiecza

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1841

poszkodowanego -najważniejsze dowody - przysięga i ordalia 3) Longobardowie Edykt Rotara VII w. -niewielki wpływ...

Zasady oceny dowodów

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2100

. ordalia (sądy boże), przyznanie się królowa dowodów (stąd wzrost znaczenia tortur), w XVIII wieku tzw...