Źródła prawa średniowiecza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa średniowiecza - strona 1

Fragment notatki:


Źródła prawa średniowiecza
Państwa barbarzyńskie
1) Wizygoci
Kodeks Euryka II poł V w.
-pierwszy znany spis prawa barbarzyńskiego
-wydany dla ludności gockiej, ale mógł być stosowany do rzymskiej
-wprowadził do prawa Gotów rzymskie konstrukcje prawne
Kodeks Recceswinta VII w.
-zniósł dualizm prawny
-podstawa kształtowania się średniowiecznego prawa hiszpańskiego
Cechy prawa:
-silne oddziaływanie prawa rzymskiego
-rozróżnienie na proces karny i cywilny
-indywidualizacja i subiektywizacja odpowiedzialności karnej
-kary cielesne przeważają nad kompozycyjnymi
-funkcjonował sąd boży i przysięga oczyszczająca
-ustawodawstwo antyżydowskie
Brewiarz Alaryka V w. -dotyczył ludności galo-rzymskiej
-na podstawie m.in. kodeksu Teodozjusza
-obowiązywał poza granicami państwa np. jako prawo ludności rzymskiej w państwie frankońskim
2) Burgundowie
Cechy prawa:
-odrębny zbiór prawa dla Burgundów (i procesy mieszane), i Rzymian (oparty na kodeksie Teodozjusza)
-zwyczaj małżeństwa przez kupno lub porwanie
-zwyczaj krwawej zemsty, ale tylko na osobie odpowiedzialnej
-zarówno kary kompozycyjne, jak i cielesne uzależnione od pozycji społecznej poszkodowanego
-najważniejsze dowody - przysięga i ordalia
3) Longobardowie
Edykt Rotara VII w.
-niewielki wpływ prawa rzymskiego - duży wizygockiego
Edykt Liutpranda VIII w.
-łagodził edykt Rotara
-korzystał w większym zakresie z prawa rzymskiego i kanonicznego
-poza prawem spadkowym umożliwiał wybiórczo stosowanie prawa rzymskiego na równi z barbarzyńskim
Cechy prawa:
- zasada terytorialności -odrzucenie prawa rzymskiego
-wspólnotowy charakter prawa majątkowego - duże ograniczenia w swobodzie testowania (majątek pozostał w rodzie)
-uzależnienie kobiet - brak swobody dysponowania majątkiem, pozostawanie pod władzą mężczyzny
-zwyczaj snochactwa - ożenienie dojrzałej kobiety z chłopcem, z którą, do osiągnięcia przez syna dojrzałości, współżył teść
-brak złego zamiaru wykluczał wróżdę
-kary kompozycyjne, cielesne i pozbawienia wolności
-przysięga i sąd boży najważniejszymi środkami dowodowymi
4) Ostrogoci
Edykt Teodoryka VI w.
-dotyczył całej ludności
-głównie na prawie rzymskim
Cechy prawa:
-nie znano wróżdy i odpowiedzialności zbiorowej


(…)

… korzystać niewolnicy, sprawcy ciężkich przestępstw lub kochankowie, którym ród odmawiał małżeństwa - pod przysięgą mogli być wydani, ale jej złamanie groziło ekskomuniką
Kapitularze
-ustawodawstwo królewskie od Karola Wielkiego
-zmieniały prawo szczepowe, były instrukcjami do wysłanników królewskich - sędziów
-kapitularze właściwe obowiązywały w całości/części państwa i zawierały uregulowania głównie prawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz