Źródła prawa II

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa II - strona 1

Fragment notatki:


Rzesza Niemiecka
Zwierciadło saskie 1235 r.
-autor Eike von Repkow - pierwszy wielki niemiecki prawnik
-zebranie przepisów prawa zwyczajowego Królestwa Saksonii i odbicie norm prawnych ustanowionych przez władzę państwową, landfrydy i prawo kanoniczne
-dwie części:
-prawo ziemskie (landrecht) regulujące stosunku między wolną ludnością w dziedzinie prawa cywilnego, karnego i postępowania sądowego
-prawo lenne (lehnrecht) określenie relacji między seniorami a wasalami
-zostało zgłosowane - podniesienie rangi jako równorzędnego z wielkimi systemami prawnymi średniowiecza
-silnie oddziaływało na inne niemieckie księgi prawne i prawo miejskie
-obowiązywało m.in. w polskich miastach i na znacznych obszarach Rzeszy, gdzie straciło moc obowiązującą przez Landrecht pruski, kodeks cywilny Saksonii, a w innych obszarach przez BGB
-ograniczenie kar kompozycyjnych tylko do lekkich przestępstw, tak to kary publiczne
-ugoda straciła znaczenie
-odróżniano niezamierzone działanie i uprzywilejowano prawnie takich przestępców jak dzieci, kobiety ciężarne i chorzy psychicznie
-utrzymano przysięgę i ordalia
Landfrydy -cesarska działalność prawotwórcza
-złamanie pokoju bożego kryterium oceny czynu przestępnego
-publiczny charakter kary i kary mutylacyjne
-brano po uwagę psychiczny stosunek do popełnionego występku
-obrona konieczna i stan wyższej konieczności wyłączały bezprawność czynu
-zakazały dwukrotnego skazywania za ten sam czyn i nakazały bezstronne rozstrzyganie sporów
-ograniczono ordalia - sędzia musiał dążyć do prawdy materialnej
-proces inkwizycyjny - ściganie z urzędu
Państwa słowiańskie
Polska
Księga elbląska XIII w.
-spisana dla zakonu krzyżackiego z uwagi na zasadę osobowości prawa
-brak wpływów prawa rzymskiego i kanonicznego
-polskie prawa zwyczajowe
-szczegółowy katalog przestępstw, kar pieniężnych i świadków potrzebnych do oczyszczenia z winy
-charakter stanowy - uprzywilejowanie wyższych warstw
-słabe występowanie subiektywnej strony przestępstwa
-dużo o ordaliach
Statuty Kazimierza Wielkiego (piotrkowsko-wiślickie; ok. lata 60-te XIV w.)
-obowiązywały do rozbiorów
-polskie prawo ziemskie z regułami prawnymi z prawa rzymskiego i kanonicznego
Statut Jana Łaskiego 1506 r.
-z inicjatywy króla i sejmu
-obszerny zbiór praw , który stał się podstawą programu politycznego ruchu egzekucyjnego


(…)

… sejmowe, umowy międzynarodowe; zatwierdzone przez króla
-pomniki prawa niemieckiego obowiązującego w polskich miastach - Zwierciadło saskie, Weichbild magdeburski; nieoficjalna część
-w XVI w. wydano także formuły procesowe, korekturę praw (odrzucona przez sejm całościowa kodyfikacja prawa sądowego) i trzy statuty litewskie
-prawnicze dzieła Bartłomieja Groickiego dot. prawa niemieckiego były źródłem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz