Zmiany w prawie karnym, prywatnym i cywilnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiany w prawie karnym, prywatnym i cywilnym - strona 1 Zmiany w prawie karnym, prywatnym i cywilnym - strona 2 Zmiany w prawie karnym, prywatnym i cywilnym - strona 3

Fragment notatki:

ZMIANY W PRAWIE PRYWATNYM
Prawo małżeńskie:
Podporządkowane zostało kościołowi od soboru trydenckiego miało charakter sakramentalny. Oświadczenie woli złożone przed proboszczem w obecności świadków. Kryzys nastąpił z reformacją uznając małżeństwo za formę świecką. Zawierano je przed urzędnikiem (od XVI w. w Niderlandach) 1783 r. Józef II portret małżonków.
Prawo rzeczowe
Rozróżniano posiadanie od własności. Germańskie gewere zostało wyparte przez rzymskie possesio. Rozwinięto posiadanie praw: majątkowych, niemajątkowych niemajątkowych i szczególnych uprawnień.
Nabycie własności - upowszechnienie sądowego przeniesienia własności transakcje wpisywano do ksiąg.
Testament - od XVI W. pod wpływem prawa rzymskiego.
Publiczny - osobiste, ustne lub pisemne oświadczenie woli przed sądem.
Prywatny - złożenie oświadczenia woli przed ustaloną liczbą świadków (pisemny zamknięty, otwarty ustny)
Zobowiązania - zmieniła się hierarchia umów, przodowała umowa K - S. pojawiły się nowe: komisu, ubezpieczenia. W obrocie najważniejszego znaczenia nabrał weksel, a w organizacjach kupieckich spółki (akcyjne) wykształciła się umowa o pracę.
ZMIANY W PRAWIE KARNYM
Początek czasów nowożytnych przyniósł kształtowanie się nowych zasad absolutyzmu. Podstawy do rozwoju dały teorie karnistyczne, które zaczęły się kształtować w XIII ww. W komunach włokach. Początkiem było wydanie Caroliny 1532 r. Przestępstwo
Ugruntowała się zasada, że wszystkie przestępstwa naruszają interes publiczny. Ściganie ich stało i domeną państwa. Konsekwencją był zanik kar prywatnych.
Odpowiedzialność
Podstawą była wola sprawcy, nie skutek zewnętrzny. Uzależniała popełnienie od zamiaru. Winę podzielono na umyślną i nieumyślną. Carolina utrwaliła podział na morderstwo (umyślne - śmierć kwalifikowana) i zabójstwo (nieumyślne - śmierć zwykła)
Brak winy wykluczały: błąd, nieletność i niepoczytalność.
Brak odpowiedzialności: obrona konieczna, stan wyższej konieczności oraz przymus psychiczny.
Rodzaje przestępstw
Analogia
Carolina miała umocowanie kilkudziesięciu najważniejszych przestępstw przeciwko religii, państwu, zdrowiu, życiu, mieniu, wolności i czci. Wiele czynów jednak pozostawało poza katalogiem. W ich przypadku stosowano analogię. Powodowało to wzmocnienie pozycji sędziego (arbitralizm). Zasadę stosowano do XVIII w. (nullum crimen sine lege).
czary - nowe represje karne
Prześladowanie czarownic 1487 r. w Koloni (źródłem były XIII w. procesy przeciwko heretykom) teoria: kobieta to źródło wszelkiego zła. Utworzono urząd łowczy czarownic. Celem prawidłowego określenia czarownic, stosowano próby (nawiązywały do ordaliów).


(…)

… powstania ławy większej (oskarżenie) i ławy małej (wina). XVIII w. instytucja świadka koronnego. Był nim chwytany członek bandy, który za uwolnienie ujawniał szczegóły przestępstwa. ZMIANY W PROCESIE CYWILNYM
Zapoczątkowane XII/XIII w. w komunach włoskich. Powstał proces rzymsko kanoniczny (kognicyjny).
Zasady: pisemność, skargowość, dyspozycyjność, kontradyktoryjno, legalna teoria dowodów, prawda formalna.
Stadia: wniesienie pisemnej skargi. Wydanie przez sędziego pisemnego pozwu. Wyznaczenie terminu. Odczyt skargi dylacje (odroczenia). Zarzuty procesowe, tzw. ekscepcje.
ekscepcje dyletoryjne (powodowały upadek pozwu - błędy formalne)
ekscepcje deklinatoryjne (uprawniały do odmowy odpowiedzi).
ekscepcje peremptoryjne (były niweczące sprawę).
Przeciwko ekscepcjom powodowi przysługiwała replika…
…. Carolina osiągnęła to przez tworzenie systemu kar okrutnych, publicznych (spektakl, wyrok, zwłoki rozkładające się wystawione na widok). Dominowała kara śmierci jako połowa orzekanych wyroków.
Rodzaje
Kara śmierci zwykła (ścięcie i powieszenie).
Kara śmierci kwalifikowana (palenie, ćwiartowanie, utopienie, pal).
Kary mutylacyjne (okaleczenia) miały charakter kar odzwierciedlających (obcięcie uszu, nosa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz