Zasady oceny dowodów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady oceny dowodów - strona 1 Zasady oceny dowodów - strona 2

Fragment notatki:


ZASADY OCENY DOWODÓW ZASADY OCENY DOWODÓW - wszystkie zasady, które określają kryteria, jakie muszą być spełnione, by organ stosujący prawo mógł uznać dane twierdzenie z udowodnione. Historycznie wyróżniamy dwie podstawowe zasady oceny dowodów:
Zasada legalnej oceny dowodów Zasada swobodnej oceny dowodów - obecnie dominuje Proces rzymski - zasada swobodnej oceny dowodów, potem legalna ocena dowodów
Średniowiecze - zasada legalnej oceny dowodów
Wielka Rewolucja Francuska - ocena dowodów wg wewnętrznego przekonania sędziego (conviction intime ) XIX wiek - zasada swobodnej oceny dowodów w krajach europejskich
ZASADA LEGALNEJ OCENY DOWODÓW - istnieją normy prawne, określające w sposób wiążący, warunki, które muszą być spełnione, by dowód mógł zostać uznany za przeprowadzony (tzw. legalne dyrektywy dowodowe ) Początkowo tzw. ordalia (sądy boże), przyznanie się królowa dowodów (stąd wzrost znaczenia tortur), w XVIII wieku tzw. dowody arytmetyczne ( zasada testis unus testis nullus) ZASADA SWOBODNEJ OCENY DOWODÓW współcześnie funkcjonuje w dwóch wariantach:
zasada swobodnej i niekontrolowanej oceny dowodów
zasada swobodnej i kontrolowanej oceny dowodów
zasada swobodnej i niekontrolowanej oceny dowodów - występowanie:
System kasacyjny - ustalenia faktyczne sądu I instancji nie podlegają kontroli przez sąd odwoławczy System ławy przysięgłych - werdykt w kwestii faktów jest zastrzeżony dla ławy przysięgłych i jest uważany za ostateczny (ława przysięgłych nie musi uzasadniać swojej decyzji) zasada swobodnej i kontrolowanej oceny dowodów - systemy prawne, które przewidują kontrolę ustaleń faktycznych przez sądy wyższe oraz nakładają na sąd obowiązek uzasadnienia swojej decyzji w kwestiach faktycznych (swobodna ocena dowodów ≠ dowolna oceny dowodów); swobodna ocena powinna respektować następujące kryteria:
zasady logiki
zasady nauki i techniki
zasady doświadczenia życiowego
Ocena dowodów naruszająca wymienione wyżej zasady nie mieści się w ramach swobodnej oceny dowodów i nie podlega ochronie przez prawo.
Współczesne systemy prawne opierają się na zasadzie swobodnej oceny dowodów, to jednak zachowały one pewne elementy legalnej oceny dowodów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz