Problem recepcji francuskiego kodeksu cywilnego w Polsce - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problem recepcji francuskiego kodeksu cywilnego w Polsce - wykład - strona 1 Problem recepcji francuskiego kodeksu cywilnego w Polsce - wykład - strona 2

Fragment notatki:

PROBLEM RECEPCJI FRANCUSKIEGO KODEKSU CYWILNEGO W POLSCE.
Dzielił się na trzy księgi: o osobach, o majątkach i o różnych sposobach nabywania własności i dysponowania nią;
W Polsce → klasyczna recepcja prawa w szerokim zakresie oraz jego modyfikacja uwarunkowana przez odmienne podłoże miejscowe;
Choć pod wieloma względami kodeks był dziełem bardzo postępowym, to w dużym stopniu był również cofnięciem się w stosunku do zdobyczy rewolucji:
Zlikwidowano podział własności na zwierzchnią i użytkową oraz ciężary patrymonialne;
Reforma systemu prawa spadkowego i rodzinnego w duchu liberalizmu; Zniesiono instytucję substytucji, tj. ograniczeń w rozporządzaniu majątkiem z obowiązkiem zachowania go innej osobie (jak w przypadku ordynacji);
Zniesiono władzę ojcowską nad pełnoletnimi, a pełnoletniość ustalono na 21 lat;
Wprowadzono świecką formę zawierania związku małżeńskiego i instytucję rozwodu. Zaprowadzono księgi stanu cywilnego;
Dopuszczono instytucję adopcji (przysposobiony dostawał nazwisko przysposabiającego obok swojego nazwiska rodowego);
Podkreślono nierówność praw mężczyzn i kobiet zamężnych;
Zniesiono prawo zrównujące dzieci pozamałżeńskie ze ślubnymi;
Przywrócono tzw. śmierć cywilną dla przestępców skazanych na najcięższe kary;
Proklamowano wolność stron w stosunkach umownych, ale w praktyce uzaleńiono pracowników od pracodawców;
Ogól szlachty ziemiańskiej, dzięki związanymi z nią sędziami i urzędnikami, paraliżował wprowadzenie w praktyce kodeksu. Duchowieństwo również było przeciwnikiem kodeksu. Stosunek chłopów do właścicieli dóbr ujmowano jako dzierżawę gruntu w zamian za pracę albo jako najem pracy w zamian za użytkowanie gruntu. Przez pojęcie „czynszu" w praktyce Księstwa rozumiano także robociznę, powołując się na klauzulę, która mówiła o swobodzie umów. Było to sprzeczne z podstawowymi założeniami kodeksu. Ukaz cesarski z 1861 r. o oczynszowaniu stwierdził, że pańszczyzna w Królestwie „nie jest zgodna z duchem ustawodawstwa cywilnego", bo jest „ze wszech miar niedogodna". Zmiany:
W miejsce francuskich przepisów o przywilejach i hipotekach weszło prawo hipoteczne uchwalone przez sejm Królestwa w 1818 r., a zmienione w 1825 r. W miejsce księgi o prawie osobowym i rodzinnym oraz o umowie przedślubnej — wszedł kodeks cywilny Królestwa Polskiego (cz. I) z 1825 r. m.in. kościelna forma zawierania małżeństwa jako wyłączną. Autorem projektu ustawy hipotecznej oraz kodeksu Królestwa Polskiego (cz. I) był wybitny prawnik Antoni Wyczechowski. 1836 r - sprawy małżeńskie oddane do wyłącznej kompetencji sądów duchownych czterech uznanych wyznań;

(…)

… Polskiego (cz. I) był wybitny prawnik Antoni Wyczechowski. 1836 r - sprawy małżeńskie oddane do wyłącznej kompetencji sądów duchownych czterech uznanych wyznań;
Małżeństwa innych wyznań chrześcijańskich (mojżeszowego i mahometan) dodatkowo musiały być spisane w akcie ślubu przez urzędnika stanu cywilnego;
W oporze przeciwko rusyfikacji kodeks Napoleona traktowano później jako prawo narodowe, którego należy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz