Uniwersytet Szczeciński - strona 8

Rozliczenie zakupu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155

Rozliczenie zakupu. Zakup materiału jest udokumentowany w księgach rachunkowych dowodami: - przyjęcie materiałów, dowodami dostawców, np. faktura VAT Każda dostawa wymaga rozliczenia, które polega na: - powiązaniu dostaw na podstawie dowodu przychodu z fakturami VAT lub rachunkami - ustaleniu k...

Typy operacji i ich wpływ na bilans

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 966

Typy operacji i ich wpływ na bilans. w zależności od składników bilansu objętych operacją gospodarczą oraz od sposobu w jaki one się zmieniają rozróżnia się 4 typy operacji gospodarczych: TYP 1: zmiany zachodzą wyłącznie w aktywach - jeden składnik aktywów zwiększa się, a inny maleje o kwotę operac...

Układ rodzajowy kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1120

Układ rodzajowy kosztów: Na typowych kontach rodzajowego układu kosztów ujmuje się następujące pozycje: 1.Konto „Zużycie materiałów i energii”: -rozchód nabytych surowców, półfabrykatów obcych, opakowań, paliwa, ogumienia, części zapasowych maszyn i urządzeń, koszty zużycia energii, pary, wody, gaz...

Zadania: Ewidencja i rozliczanie kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302

Ewidencja i rozliczanie kosztów Zad.1 Spółka jawna „Nowak i S-ka”, nie będąca płatnikiem podatku VAT, prowadzi tylko sprzedaż towarów. Koszty działalności operacyjnej ujmowane są na kontach zespołu czwartego w układzie rodzajowym i w końcu roku obrotowego są przeksięgowywane w całości na konto 860 ...

Zasady rozrachunku kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Zasady rozrachunku kosztów Tylko koszty zwykłej działalności operacyjnej są przedmiotem tzw. rachunku kosztów. Księgowanie kosztów : w pierwszej kolejności księguje się koszty na kontach kosztów w układzie rodzajowym. Jeżeli nie stosuje się innych faz rozliczenia kosztów, to koszty wg rodzajów prz...

Zróżnicowanie modelowe rachunku kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120

Rachunek kosztów stanowi wyodrębniony podsystem systemu informacyjnego rachunkowości zajmujący się ustalaniem, w różnych przekrojach, wyrażonej w pieniądzu wartości nakładów pracy żywej i uprzedmiotowianej oraz usług obcych poniesionych w ustalonym czasie i z określonym przeznaczeniem. Systematyczn...

Amortyzacja - zużycie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1225

Amortyzacja to równowartość zużycia zaliczana w koszty działalności . Tabele amortyzacyjne służą do ustalenia łącznej kwoty amortyzacji środków trwałych za poszczególne okresy oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb ewidencji kosztów i umarzania środków trwałych. Tabele amortyzacyjne zakłada s...

Błędy ksiągowe i ich poprawianie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1351

Błędy księgowe i ich poprawianie. Powody powstawania: - niewłaściwe dokonanie zapisu księgowego - pominięcie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych - opóźnienie zapisu księgowego Najczęściej spotykane błędy: (sposób ujawnienia) - zaksięgowanie operacji tylko na jednym koncie (zestawienie...

Ewidencja sprzedaży towarów, usług i wyrobów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

Ewidencja sprzedaży towarów, usług i wyrobów. Proces sprzedaży polega na przeniesieniu przez sprzedającego na kupującego wszelkich uprawnień do dysonowania przedmiotami transakcji w zamian za zapłatę określonej ceny. Transakcje sprzedaży wyrobów i usług są udokumentowane dowodami , na przykład Wz,...

Funkcjonowanie kont wynikowych - Przychody operacyjne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

Funkcjonowanie kont wynikowych. cykl kosztowo wynikowy  sprzedaż  przychody ^ | | \/ zaangażowanie środków  nabycie środków produkcji produkcji, koszty koszty - wyrażają w pieniądzu zużyte w toku działalności gospodarczej rzeczowe sk...