Podział i łączenie kont

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział i łączenie kont - strona 1

Fragment notatki:

Podział i łączenie kont. podzielność konta - polega na możliwej takiej jego rekonstrukcji, że zostaje ono zastąpione lub uzupełnione innymi kosztami, z zachowaniem zakresu merytorycznego. Zapisu na nowych kontach dokonuje się po tych samych stronach co na koncie dzielonym.
Podział konta ma dostosować informacje do potrzeb zarządzania, sprawozdawczości, kontroli, analizy, rozliczeń podatkowych itp.
Podzielność pionowa: polega na wyodrębnieniu z treści kont zagadnień wymagających osobnej prezentacji. Aspekty:
1.liczbowe wyłączenie z konta bilansowego jakiegoś procesu gosp. lub jego elementów - daje to lepsze poznanie zjawiska. Powstają konta niebilansowe, śródokresowe.
2.wyodrębnienie zagadnień o określonej treści ekonomicznej - umożliwia to uzyskanie pogłębionej charakterystyki zjawiska. Powstają konta krygujące (pomocnicze) powiązane z kontem dzielonym. Podzielność pozioma: polega na wyodrębnieniu szczegółowych elementów wchodzących w skład konta, przy czym zakres tematyczny pozostaje bez zmian. Podział dotyczy struktury konta.
Aspekty:
1.analityczna rozbudowa konta syntetycznego w celu zwiększenia szczegółowości ewidencji - zostają wyodrębnione konta analityczne tworzące szczegółowy obraz.
2.utworzenie z pierwszego podstawowego kont dwu lub więcej samodzielnych, równorzędnych kont z jednorodnej tematyce.
Łączenie kont - jest procesem odwrotnym do podzielności. Polega ono na zastosowaniu innych kryteriów Lub zasad grupowania operacji na kontach. Podmiot ewidencji nie ulega zmianie. Inny jest stopień szczegółowości księgowego ujęcia.
Przyjęcie bardziej ogólnego kryterium powoduje zmniejszenie liczby kont i poszerzenie ich zakresu.
Łączenie kont syntetycznych może mieć charakter: - kombinacji - obroty wewnętrzne kont równoważą się. Saldo konta połączonego jest równe sumie sald.
- konsolidacji - polega na eliminacji obrotów wewnętrznych kont, wskutek czego obroty konta skonsolidowanego są mniejsza od sumy obrotów kont łączonych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz