Wybrane elementy organizacji rachunkowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybrane elementy organizacji rachunkowości - strona 1 Wybrane elementy organizacji rachunkowości - strona 2 Wybrane elementy organizacji rachunkowości - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Wybrane elementy organizacji rachunkowości. Zagadnienia:
Podzielność i łączenie kont
Klasyfikacja kont
Zakładowy plan kont
Pojęcie i zakres ksiąg rachunkowości
Sposoby poprawy błędów księgowych
Inwentaryzacja
Podzielność kont: Poziomy podział kont - polega na wydzieleniu ze strony Winien i Ma konta oddzielnego, zapasów dotyczących określonych grup operacji gospodarczych (określonego podmiotu ewidencji) i na ujmowaniu ich na nowo otwartych kontach. Dzięki takiemu podziałowi uzyskuje się informacje o szczegółowym charakterze. Rozróżnia się konta : Zbiorcze (syntetyczne) - przed podziałem Szczegółowe (analityczne) - po podziale Pionowy podział kont - polega na wyodrębnieniu ze strony Winien lub Ma konta dzielonego określonych grup operacji gospodarczych i na ujmowaniu ich na specjalnie w tym celu nowo utworzonych kontach. W wyniku podziału pionowego kont powstają: Konto główne (podstawowe) Konto korygujące (pomocnicze) Łączenie kont (w celu uzyskania ogólniejsze informacji można łączyć konta, ale raczej występuje dzielenie kont):
Konta aktywów
Konta pasywów
Konta aktywów i pasywów à konto aktywno-pasywne - powstało w wyniku połączenia jednego konta aktywów i jednego konta pasywów, Np. należności i zobowiązania z tego samego tytułu to konto rozrachunków Będzie miało 2 salda początkowe, z czego wynika, że trzeba będzie wyprowadzić 2 salda końcowe.
Inna metodyka ustalania sald (nie przez dodawanie), ale za pomocą ewidencji szczegółowej.
Klasyfikacja kont:
Konta bilansowe à nazwa bierze się stąd, że stany końcowe znajdują się w bilansie
Konta aktywów
Konta pasywów
Konta aktywno-pasywne
Konta wynikowe:
Konta kosztów i strat nadzwyczajnych
Konta przychodów i zysku finansowego
Konto wynikowe à szczególny typ konta
Konta po podziale poziomym (ze względu na szczegółowość):
Konta syntetyczne
Konta analityczne
Konta po podziale pionowym:
Konta główne
Konta korygujące
Wszystkie powyższe konta funkcjonują zgodnie z zasadą podwójnego zapisu.
Konta pozabilansowe - w ewidencji księgowej wykorzystuje się również tzw. konta pozabilansowe. Służą one do zapisywania (a nie księgowania) na nich jednostronnie informacji gospodarczych, które nie są kwalifikowane do operacji gospodarczych (bo nie wywołują podwójnego skutku ekonomicznego w majątku podmiotu), lecz są na tyle ważne, aby ująć je w ewidencji. Np. leasing operacyjny à korzystam z samochodu, który wziąłem w leasing. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz