Ewidencja sprzedaży towarów, usług i wyrobów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewidencja sprzedaży towarów, usług i wyrobów - strona 1

Fragment notatki:

Ewidencja sprzedaży towarów, usług i wyrobów. Proces sprzedaży polega na przeniesieniu przez sprzedającego na kupującego wszelkich uprawnień do dysonowania przedmiotami transakcji w zamian za zapłatę określonej ceny.
Transakcje sprzedaży wyrobów i usług są udokumentowane dowodami , na przykład Wz, dowodami zaksięgowania kosztów wytworzenia usług (PK) oraz dowodami rozrachunkowymi, np. faktury VAT, rachunki uproszczone. Dokumenty wydania stanowią podstawę księgowania rozchodu sprzedanych produktów i obciążenia kosztu własnego sprzedaży. Natomiast dowody rozrachunkowe są podstawą zaksięgowania przychodu ze sprzedaży i rozliczeń pieniężnych z odbiorcą. Ponadto dowody rozrachunkowe (faktury VAT) stanowią podstawę obliczenia podatku należnego od towarów i usług.
Podatnicy VAT maja obowiązek prowadzenie właściwej ewidencji sprzedaży. Podstawowymi dokumentami niezbędnymi do prowadzenia takiej ewidencji są: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, dokumenty odprawy celnej. Pełna ewidencja powinna zawierać dane do określenia: -przedmiotu i podstawy opodatkowania, -wartości podatku należnego.
Ewidencja sprzedaży wyrobów i usług jest prowadzona na kontach wynikowych :
„Koszt sprzedanych produktów”
„Przychody ze sprzedaży produktów”
i w przypadku sprzedaży towarów:
„Wartość sprzedanych materiałów i towarów”
„Przychody ze sprzedaży, materiałów i towarów”.
Konto „ Koszt sprzedanych produktów ” ma za zadanie umożliwić ustalenie rzeczywistego kosztu wytworzenia sprzedanych produktów, na który składają się:
-wartość sprzedanych wyrobów gotowych lub usług wg rzeczywistego kosztu wytworzenia lub planowanego technicznego kosztu wytworzenia skorygowanego o odchylenia od cen ewidencyjnych dotyczące sprzedanych wyrobów gotowych,
-koszty sprzedaży łącznie z podatkiem akcyzowym,
-koszty ogólnego zarządu (koszty ogólnozakładowe).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz