Instrumenty polityki pieniężnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty polityki pieniężnej - strona 1

Fragment notatki:

Instrumenty polityki pieniężnej: Administracyjne Naciski nieformalne-wywierane przez bank centralny na banki komercyjne- interwencje słowne
O charakterze mieszanym Wykonywanie przez b.c. czynności władczych- określenie rezerw obowiązkowych- b.c. może manipulować ich wielkością; nieoprocentowane rezerwy mają charakter parapodatkowy
Likwidacja rezerw, oprocentowanie rezerw
Rezerwy utrzymywane w celu kształtowania popytu na pieniądz b.c.
Minimalizowanie częstotliwości zmian rezerw Rynkowe Kredyty refinansowe-uwarunkowanie inicjatywą banków komercyjnych; 2 aspekty
Ilościowy-spadek znaczenia aspektu ilościowego
Finansowy- stopy procentowe od kredytów finansowych jako rola sygnału
Operacje depozytowo-kredytowe
b.c. oferuje innym bankom możliwość wypożyczania oraz lokowania środków na koniec dnia- charakter zautomatyzowany
Bieżące wspomaganie polityki finansowej banków komercyjnych
O.kredytowe pozwalają na dostarczanie niezbędnych środków zapewniających płynność rozliczeń międzybankowych
O.depozytowe pozwalają bankom na zagospodarowanie chwilowo wolnych nadwyżek
Operacje otwartego rynku-transakcje pożyczkowe- transakcje kupna/sprzedaży papierów wartościowych dokonywane przez b.c. z b.k.- b.c. reguluje stopień płynności banków, wpływając w ten sposób na kształtowanie się krótkookresowej stopy procentowej na międzybankowym rynku pieniężnym
Operacje bezwarunkowe- b.c. kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe
Operacje warunkowe
Repo- zakup przez b.c. papierów wartościowych z określoną datą i ceną odsprzedaży[stopa interwencyjna lub stopa repo, oficjalna stopa procentowa]
Reverse repo- sprzedaż na określony termin, kupno przez b.c. po z góry ustalonej cenie
Tendencja wzrostu znaczenia tych operacji
aspekt ilościowy[podporządkowany cenowemu] i cenowy kurs walutowy-zewnętrzna cena pieniądza interwencje walutowe- b.c. dokonuje transakcji kupna/sprzedaży dewiz
całkowicie samodzielny instrument polityki pieniężnej w gestii banku centralnego, kurs walutowy występuje rzadko
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz