OPERACJE OTWARTEGO RYNKU - walutowe, bezwalutowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
OPERACJE OTWARTEGO RYNKU - walutowe, bezwalutowe - strona 1 OPERACJE OTWARTEGO RYNKU - walutowe, bezwalutowe - strona 2 OPERACJE OTWARTEGO RYNKU - walutowe, bezwalutowe - strona 3

Fragment notatki:

OPERACJE OTWARTEGO RYNKU
KLASYCZNY PODZIAŁ OPERACJI OTWARTEGO RYNKU
WALUTOWE BEZWALUTOWE
ZAKUPU przez b.c SPRZEDAŻ przez b.c b. Kom. ZAKUP papierów wartościo- SPRZEDAŻ pap. wart
od b.k papierów pap. wart. pod warunkiem wych przez bank centralny przez bank centr.
wartościowych ich odkupu w określonym od banków komercyjnych. bankom komerc.
ich odsprzedaży terminie, po określonej cenie.
w określonym terminie
i po określonej cenie.
ang. Repo Reverse Repo Outright Ourights sale
pourchase
Odpowiednik krótkoterminowych kredytów lub krótkoterminowych lokat udzielonych przez bank centralny bankom komercyjnym
Odpowiednik krótkoterminowych oprocentowanych lokat przyjmowanych przez bank centralny od banków komercyjnych Służą zazwyczaj jako instrument sygnalizujący rynkowi kierunek zmian polityki pieniężnej
Czasowe zwiększanie płynnych rezerw banków komercyjnych Czasowe zwiększanie płynnych rezerw banku komerc.
Trwała zmiana struktury portwela aktywów banków komercyjnych i centralnego.
CELE OPERACJI OTWARTEGO RYNKU
Wpływanie na płynność pośrednie lub bezpośrednie zwiększanie efektywności
Systemu bankowego wpływanie na poziom działania rynku pieniężnego
Oraz jego zdolności do kreakcji stóp procentowych w tym głównie wtórnego
Pieniądza rynku skarbowych papierów Wartościowych
INSTRUMENTY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM TRANSAKCI NA OTWARTYM RYNKU, TO:
PAPIERY WARTOŚCIOWE
Emitent
Rząd
Bank centralny
Gmina
Przedsiębiorstwo
Przykład
Bony, obligacje skarbowe
Bony pieniężne, certyfikaty dłużne ( EBC )
Obligacje komunalne
Obligacje komercyjne ( commercial papers )
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz