bankowość - instrumenty pieniężne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
bankowość - instrumenty pieniężne - wykład - strona 1 bankowość - instrumenty pieniężne - wykład - strona 2 bankowość - instrumenty pieniężne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

KLASYCZNE PODZIAŁY INSTRUMENTÓW POLITYKI PIENIĘŻNEJ
I.
Instrumenty pośrednie ( np. kredyty refinansowe )
Operacja otwartego rynku
Stopa dyskontowa
Instrumenty bezpośrednie Rezerwy obowiązkowe
Pułapy kredytowe
Pozostałe
II
Narzędzia administracyjne
Rezerwy obowiązkowe
Pułapy kredytowe
Nieoprocentowane depozyty dewizowe
Narzędzia o charakterze administracyjno-ekonomicznym
Kredyty refinansowe
Narzędzia o charakterze rynkowym
Operacje otwartego rynku
III
Środki ilościowej kontroli kredytu
Stopy refinansowe System rezerwy obowiązkowej
Operacje otwartego rynku
Pułapy kredytowe
Środki jakościowej i selektywnej kontroli kredytu Maksymalne terminy płatności kredytów
Dodatkowe gwarancje powiązane z rodzajem i wysokością kredytów
Udzielanie bankom kredytów przez podawanie celów na które mogą być przyznawane kredyty lub ich zakaz w niektórych przypadkach Procentowe ustalenie stosunku konkretnych pożyczek do kapitału banku.
Instrumenty polityki pieniężnej
Ustawa z dnia 29.sierpnia 1997r o NBP
( DzU. Nr.140 , poz. 939 )
Instrumenty NBP :
Operacje depozytowo-kredytowe ( Standing facilities )
Rezerwa obowiązkowa )
( OOR ) Operacje otwartego rynku Ad 1) OPERACJE KREDYTOWE
Od 1989 roku NBP udzielał następujące rodzaje kredytów refinansowych :
Kredyt refinansowy podstawowy
kredyt celowy
skonwertowany
kredyt na rachunku bieżącym
kredyt na inwestycje centralne
Kredyty refinansowe pod zastaw papierów wartościowych
kredyt lombardowy
kredyt redyskontowy Kredyt aukcyjny
Kredyt aukcyjny udzielany w latach 90-33, pierwotna organizacja sprzedaży bonów pieniężnych NBP. Od roku 1993 zastąpiony szerszym instrumentem, czyli operacjami otwartego rynku
Kredyt celowy-Udzielany był na początku lat 90-tych bankom komercyjnym w celu uzdrowienia gospodarki finansowej banku. Kredyt celowy został zastąpiony kredytem redyskontowym.
Kredyt skonwertowany- Udzielany jednorazowo w 1989 roku bankom komercyjnym, które przejęły od NBP portfel usług detalicznych.
Kredyt w rachunku bieżącym- Jest to kredyt banków komercyjnych na swoich rachunkach w banku centralnym.
Kredyty na inwestycje centralne- To kredyt zaciągnięty na inwestycje o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym. Kredyt ten ma zadanie oddziaływanie na bank centralny . Jest to kredyt udzielany w największej ilości przez NBP.


(…)

… . ( zdarza się to rzadko) Są one emitowane na rynek krajowy i międzynarodowy.
Papiery bankowe są zazwyczaj papierami na okaziciela. Nie są papierami imiennymi. Może on być dalej sprzedawany na rynku wtórnym. Są to papiery stałooprocentowane.
Typowym bonem, lokatą bankową jest BANKOWY PAPIER WARTOŚCIOWY - BONY BANKOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE - lokaty indywidualne.
Porównanie wybranych rachunków oszczędnościowych i bankowych papierów wartościowych na podstawie prawa bankowego
Wkłady oszczędnościowe Art. 50, 52, 55
Bankowe papiery wartościowe
Dowodem zawarcia rachunku oszczędnościowego jest książeczka lub inny dokument
Służy gromadzeniu przez banki środków pieniężnych W złotych lub w innej walucie
W złotych lub innej walucie
Dokument musi posiadać wykaz „oszczędnościowy”
Musi zawierać w nazwie wyraz „bankowy papier…
… w porozumieniu z Radą Polityki Pieniężnej
Kurs walutowy, to cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej.
FUNKCE kursu walutowego:
instrument Polityki Pieniężnej
informacyjno-decyzyjne
cenotwórcza
alokacyjna ( alokacja kapitałów w obrębie całego ....)
RODZAJE kursów walutowych
ze względu na zmienność
kursy stałe
kursy zmienne
Kursy stałe:
sztywny kurs walutowy ( currency board - zarząd walutą )
Kurs jest ustalony ustawowo przez Bank Centralny i nie zmienia się nawet pod wpływem radykalnych zmian wskaźników gospodarczych.
System stałych kursów walutowych
Kurs jest stały, ale może się zmieniać po jakimś czasie , pod wpływem szczególnych , gwałtownych zmian gospodarczych (np. nagły wzrost inflacji )
system stałych kursów z tolerowaną marżą odchyleń
Jest to kurs stały, ustalany przez B.C, ale z możliwą…
… jednolitego rynku wewnętrznego oraz ścisłej koordynacji polityki makroekonaomicznej głównie budżetowej w celu zbliżenia podstawowych wskaźników gospodarczych poszczególnych krajów członkowskich EMU.
Trzy etapy dochodzenia do EMU
1 etap: lata 90 - 93
wprowadzenie swobody przepływu kapitałów
2 etap: lata 94-98
tworzenie ram instytucjonalnych ( EIW - Europejski Instytut Walutowy ESBC - Europejski System Banków…
… standardowej wielkości, ustalonym kursie i określonym miejscu, zawierane na giełdach i mają charakter aukcyjny
Opsje kursowe
Jest to prawo do zakupu lub sprzedaży walut po określonym kursie , w ustalonym terminie ( opcja europejska) lub przed upływem tego terminu ( opcja amerykańska )
Na świecie są trzy rynki walutowe : Europa, Am. Północna, Bliski Wschód Giełdy w Am. Pn. : Amerykańskie w Chicago, New York…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz