Uniwersytet Szczeciński - strona 7

Funkcjonowanie kont bilansowych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1827

Funkcjonowanie kont bilansowych. konta bilansowe - konta, których salda umieszcza się w bilansie. dzielą się na konta: aktywne, pasywne, aktywno - pasywne. konta aktywne służą do ewidencji rzeczowych składników majątku i środków pieniężnych np.: środki trwałe, długoterminowe aktywa finansowe, mate...

Istota i podstawa klasyfikacji kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1120

Istota i podstawa klasyfikacji kosztów. Koszty - stanowią wyrażone w pieniądzu zużycie składników majątku, usług obcych, nakładów pracy pracowników oraz niektóre wydatki nie odzwierciedlające zużycia, związane z prowadzeniem działalności przez jednostkę gospodarczą w określonej jednostce czasu. Trz...

Istota i rodzaje kalkulacji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1869

Istota i rodzaje kalkulacji Kalkulacja - polega na obliczeniu ogólnej sumy oraz poszczególnych pozycji kosztów przypadających na podmiot kalkulacji. Może nim być jednostka wyrobu, usługi, towaru, zlecenie produkcyjne itp. Istotą kalkulacji jest więc ustalenie wysokości kosztu jednostkowego z wykaza...

Klasyfikacja materiałów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2086

Klasyfikacja materiałów: a)wg celu zużycia -materiały podstawowe- przekazują produktom swoją istotę, mogą stanowić część składową wyrobu lub ulegać przetworzeniu (np. surowce, półfabrykaty obcej produkcji) -materiały pomocnicze -nadają produkowanym wyrobom pewne właściwości lub przyspieszają i ułat...

Kolejność operacji na zaliczenie - zestaw II

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

1.Potwierdzenie przez bank wpłaty śr. Pieniężnych W131/M145 2.Wpłaty kontrahentów z tytułu dostaw W131/M200 3.Potwierdzenie realizacji czeków obcych W131/M145 4.Otrzymanie kredytów bank w formie przelew W131/M138 5.Wpływ śr pien ze sprzedaży pap. Wartośc. W131/M750 6.Wpływ- // -na rach.bank.z tyt...

Konto - jego elementy i rodzaje

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1729

Konto jego elementy i rodzaje. konto - służy do bieżącego ujmowania operacji gospodarczych w wyrażeniu pieniężnym. zbiór liczb o określonym sensie ekonomicznym. Elementy konta: - nazwa konta (dostosowana do istoty ujmowanych na nim składników lub zjawisk gospodarczych np. środki trwałe, kasa mater...

Księgowanie - przykłady

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1603

Czeki obce bez pokrycia w-n: inne rozrachunki ma: inne sr pieniezne Dodatnia roznica miedzy cena rzeczywista a ewidencyjna wn: odchylenia od cen ewidencyjnych materialow ma: rozliczenie zakupu Dodatnie roznice kursowe dot sr pienieznych w walutach obcych w-n: rach. Bankowe ma: przychody finansowe...

Podstawowe funkcje NBP

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

Pełni on cztery podstawowe funkcje, jako : 1.Bank centralny w systemie gospodarki narodowej - Bank centralny realizuje w gospodarce narodowej szereg istotnych zadań związanych z obiegiem pieniężnym i zaopatrzeniem gospodarki w kredyt. Jest przede wszystkim odpowiedzialny za dopływ do gospodarki pie...

Pojęcie i rodzaje operacji gospodarczych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

Pojęcie i rodzaje operacji gospodarczych. operacja gospodarcza - udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenia gospodarcze, czyli zmiany spowodowane w środkach gospodarczych i źródłach ich pochodzenia wskutek prowadzonej ...

Rozliczenie międzyokresowe kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1218

Rozliczenie międzyokresowe kosztów Jeżeli wystąpią koszty dotyczące innych miesięcy niż była prowadzona ewidencja, to należy dokonać rozliczeń międzyokresowych kosztów. Dotyczą one głownie działalności operacyjnej, które mogą się odnosić również do działalności finansowej. W zależności od charakte...