Rozliczenie międzyokresowe kosztów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozliczenie międzyokresowe kosztów - strona 1

Fragment notatki:

Rozliczenie międzyokresowe kosztów Jeżeli wystąpią koszty dotyczące innych miesięcy niż była prowadzona ewidencja, to należy dokonać rozliczeń międzyokresowych kosztów. Dotyczą one głownie działalności operacyjnej, które mogą się odnosić również do działalności finansowej.
W zależności od charakteru i sposobu rozliczania kosztów w czasie rozróżnia się czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe. Czynne występują w przypadku ponoszenie przez jednostkę kosztów dotyczących przyszłych miesięcy rozliczane na poszczególne miesiące w ciągu jednego roku obrotowego lub w okresie kilku lat. W bilansie rozliczenia wykazuje się po stronie aktywów jako składnik majątku. Bierne obejmują kwoty zaliczone do kosztów bieżącego miesiąca, których poniesienie nastąpi dopiero w przyszłości. Polegają na tworzeniu rezerwy na koszty przyszłych okresów. Bierne rozliczenia międzyokresowe w bilansie wykazuje się po stronie pasywów. Bierne rozliczenia międzyokresowe w praktyce: -świadczenia wykonane na rzecz jednostki, nie stanowiących jeszcze zobowiązania,
prawdopodobnych kosztów, których kwota bądź data powstania zobowiązań nie są jeszcze znane(naprawy gwarancyjne.
Do ewidencji czynnych i biernych rozliczeń kosztów w czasie służy konto „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Księgowanie na koncie :rozliczenia międzyokresowych kosztów: Winien: -koszty rodzajowe dotyczące przyszłych okresów
-koszty rodzajowe dotyczące utworzonych uprzednio rezerw na koszty przyszłych okresów
-odpisanie nie wykorzystywanych rezerw, utworzonych w roku poprzednim MA: (Wn „Koszty działalności podstawowej”, „Koszty zarządu”)
-rezerwy utworzone nas wydatki i koszty przyszłych okresów
-rozliczone koszty dotyczące bieżącego miesiąca.
Na koniec okresu sprawozdawczego konto „Rozliczenia międzyokresowych kosztów” może wykazywać dwustronne saldo: -Wn, oznaczające koszty dotyczące przyszłych miesięcy, -Ma, wyrażające rezerwy utworze na wydatki o koszty, które zostaną poniesione w przyszłości.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz