Podatki - Ewidencja produktów pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatki - Ewidencja produktów pracy - strona 1

Fragment notatki:

Wyroby gotowe, usługi, produkcja nie zakończona Ewidencja produktów pracy powinna spełniać następujące zadania :
- dostarczać informacji o rzeczywistym stanie ilościowo - wartościowym lub wartościowym produktów
- umożliwiać ochronę mienia jednostki
Do syntetycznej ewidencji produkcji zakończonej wytworzonej w danym podmiocie gosp służy konto „Produkty gotowe”. Zapisuje się na tym koncie: wyroby, które znajdują się w magazynach lub sklepach fabrycznych i są przeznaczone do sprzedaży; wyroby wydawane w celach nieprodukcyjnych, przekazywane odbiorcom bezpośrednio z produkcji; wyroby znajdujące się czasowo za jednostką.
Sposób ewidencji półfabrykatów zależy od ich źródła pochodzenia. Jedn gosp może sama produkować, może je kupić od kontrahentów. Jeżeli są one magazynowane i obejmowane szczegółową ewidencją, to „Półfabrykaty”. A gdy obrót nimi jest dokonywany między wydziałami produkcyjnymi to na konto „ Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej”.
Ewidencja analityczna wyrobów gotowych i półfabrykatów może być prowadzona: ilościowo dla poszczególnych produktów, wg ich rodzajów, gatunków i innych cech wyróżniających
ilościowo - wartościowych, wg poszczególnych rodzajów lub grup zbliżonych produktów
wartościowo - w połączeniu z obciążeniem wyniku działalności w momencie wytworzenia oraz z ustaleniem zapasu na podstawie spisów z natury i korektą przynajmniej na koniec każdego kwartału.
5. 6. 7. Podatki. Podatki w zależności od przedmiotu opodatkowania i sposobu ewidencji można podzielić na trzy podstawowe grupy, a mianowicie: podatki kosztowe, obrotowe oraz wynikowe.
Podstawą ewidencji podatków są deklaracje podatkowe lub nakazy płatnicze.
Podatki kosztowe obejmują podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz podatek akcyzowy. Księguje się je na koncie kosztów rodzajowych „Podatki i opłaty” w korespondencji z kontem „Inne rozrachunki publiczno-prawne”.
Podatek od nieruchomości jest podatkiem majątkowym. Przedmiotem opodatkowania są posiadane budynki, budowle, grunty, czyli nieruchomości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Podatkiem lokalnym, obok podatku od nieruchomości, jest podatek od środków transportowych. Podatkiem tym są objęte samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy o ładowności powyżej 5 ton oraz autobusy. Do podatków obrotowych należy podatek od towarów i usług(VAT). Jest on odmianą wielofazowego podatku przychodowego, którego konstrukcja polega na zasadzie wyłączenia z podstawy wymiaru podatku obrotów opodatkowanych we wcześniejszych fazach produkcji i wymiany.


(…)

…”, a mianowicie”
-„Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT”,
-„Rozliczenie naliczonego VAT”,
-„Korekty naliczonego VAT”.
Podatek akcyzowy (akcyza), stanowi formę selektywnego podatku pośredniego, obciążającego wybrane artykuły konsumpcyjne oraz wyroby luksusowe: napoje alkoholowe, używki, samochody, paliwa silnikowe.
Do podatków wynikowych należy głownie podatek dochodowy od osób prawnych. Podstawę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz