Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 75

Kinetyka reakcji enzymatycznych - sprawozdanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marzanna Paździoch-Czochra
 • Enzymologia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2408

KINETYKA REAKCJI ENZYMATYCZNYCH - I Inwertaza (sacharoza) jest enzymem należącym do hydrolaz, rozszczepiającym wiązania β-glikozydowe w związkach O-glikiozylowych. Działanie tego enzymu poleg...

Wyznaczenie optymalnego stężenia preparatu - sprawozdanie nr2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marzanna Paździoch-Czochra
 • Enzymologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1491

Wyznaczenie optymalnego stężenia preparatu enzymatycznego Przygotowano dwa rozcieńczenia 50 i 100-krotne otrzymanego na poprzednich ćwiczeniach preparatu inwertazy. Do probówki z 3ml roztworu enzymu dodano 3 ml 0.2 M roztworu

Badanie wpływu stężenia inwertazy - sprawozdanie nr3

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marzanna Paździoch-Czochra
 • Enzymologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1414

Badanie wpływu stężenia inwertazy na szybkość hydrolizy sacharozy. Przygotowano 4 probówki zwierające po 3ml następujących rozcieńczeń preparatu enzymatycznego zawierającego inwertazę ( o stęż...

Badanie wpływu pH - sprawozdanie nr4

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marzanna Paździoch-Czochra
 • Enzymologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 763

Badanie wpływu pH i rodzaju buforu na aktywność inwertazy. Przygotowano 7 probówek zawierających po 3 ml 0,2 M roztworu sacharozy w buforze Mc Ilvaine'a o następujących wartościach pH: 2, 3, 4,...

Auksyny - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1701

Auksyny - rola w procesach fizjologicznych i metabolicznych Auksyny są to związki organiczne, które charakteryzuje zdolność wywoływania wzrostu elongacyjnego (wydłużeniowego) komórek łodygi w sposób podobny do kwasu indolilo-3-octowego. Test wygięciowy Avena i test cylindryczny Avena potwierdzaja i...

Budowa błon biologicznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 686

Budowa błon biologicznych - rola błon w funkcjonowaniu komórki roślinnej. Podstawowymi składnikami wszystkich błon biologicznych są lipidy, steroidy i białka. Błony zbudowane są z dwóch warstw lipidów. Do lipidów błonowych należą: fosfolipidy (fosfolipidy cholinowe i aminowe),

Bioagumentacja - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

spowade na drodze represji katabolicznej ekspresję genów kodujących enzymy potrzebne do transformacji zanieczyszczeń. - Np. gdy do próbek pobranych ze strefy wodonośnej zanieczyszczonej toluenem, dwubromkiem etylenu, fenolem, p-nitrofenolem ...

Gleby - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

43-44 Zależnie od gleby: Zabiegi agrotechniczne (nawożenie itp.) - stymulacja aktywności mikrobiologicznej Zmiany glebowe wywołane mikrobiologiczną degradacją Zmiany glebowe wywołane chemiczna degradacją (aktywnośc katalityczna) Cykle suszen...

Kryzys w Grecji 2010- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1722

Kryzys finansowy w Grecji 2010 Tematem referatu są wydarzenia rozpoczęte na przełomie 2009 i 2010 roku w Grecji, które uznaje się za zarówno początek greckiego kryzysu finansowego jak również europejskiego kryzysu finansowego. Przedmiotem omawianego tematu oprócz samego opisu kryzysu i odpowiedzi na...

Economic and Monetary Union

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr M.Szkarłat
 • European Integration
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

Economic and Monetary Union. History: International system of monetary management (1944); P. Werner report - 3 steps plan launching EMU (1971); 1979 - Economic and Monetary System (a basket currency ECU, exchange-rate mechanism - ERM I); 1988 - J. Delors committee was established ; 1989 - J. De...