Gleby - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gleby - wykład - strona 1 Gleby - wykład - strona 2 Gleby - wykład - strona 3

Fragment notatki:

43-44
Zależnie od gleby:
Zabiegi agrotechniczne (nawożenie itp.) - stymulacja aktywności mikrobiologicznej
Zmiany glebowe wywołane mikrobiologiczną degradacją
Zmiany glebowe wywołane chemiczna degradacją (aktywnośc katalityczna)
Cykle suszenia i nawadniania (wpływają na oksydację i redukcję) naturalne cykle w glebie zwiększają się, warunki tlenowe zmieniają się
Chemiczne/ biochemiczne reakcje - hydroliza, substytucja i eliminacją (na krawędziach minerałów ilastych)
4. Biohydrometalurgia - wykorzystuje fragmenty cyklu krążenia siarki w przyrodzie
Minerały siarczkowe
Piryt FeS2 - obecny w pokładach węgla i zasocjowany z rudami wielu metali (Zn, Cu, U, Au i Ag)
Pirotyn FeS (Fe x+1 Sx)- abiotyczne utlenianie 100x szybsze niż pirytu
Chalkopiryt CuFeS2 - najpowszechniejszy występujący w przyrodzie minerał Cu
Chalkozyn Cu2S Kowelin CuS
Arsenopiryt FeAsS - związany ze złożami rud złota opornych na cyjanowanie
Sfaleryt ZnS
Galena PbS
Polimetaliczne rudy (np. kompleks Cu- Co- Zn)- eksploatowane w kopalni Kereth w Ontokumpii w Finlandii, zawiera chalkopiryt, pentlendit, piryt, pirotyn i sfaleryt
Rudy uranowe- UO2 - zaw zawsze domieszkę pirytu
Cykl krążenia siarki
Pozyskiwanie siarki
Mechanizm biologicznego rozpuszczania minerałów siarczkowych
Bezpośredni atak
4 FeS2 + 15 O2 + H2O - 2 Fe2(SO4)3 + 2H2SO4
2 FeAsS + 7 O2 + H2O - 2 FeAsO4 + 2 H2SO4
2 FeAsS + 7 O2 + H2SO4 + 2 H2O - 2 H3AsO4 + Fe2(SO4)3
MeS + 2 O2 - MeSO4
Utleniaczem jest tlen a rola mikroorg jest generowanie utleniacza
Pośredni atak
FeS2 + Fe2(SO4)3 - FeSO4 + 2S
UO2 + Fe2(SO4)3 - UO2SO4 + 2 FeSO4
MeS + Fe2(SO4)3 - MeSO4 + 2 FeSO4 + S
Utleniaczem jest Fe(III)
Nie jest potrzebny bezpośredni kontakt mikroorg z substratem
Mikroorg zaangażowane w ługowaniu w temp

(…)

…. Napowietrzane roztwory zapewniają źródło C (CO2) i N2 i akceptor elektronów O2. Ruda jest źródłem energii. Gdy proces jest prowadzony w reaktorach o wysokim napowietrzaniu (brak wiązania N2) - niskie steż siarczanu amonu i fosforanu potasu są dodawane dla zapewnienia wymagań odżywczych.
Warunki panujące w czasie procesu ługowania - niskie pH, wys steż jonów metali - ogranicza rozwój innych mikroorg…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz