Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 76

The vertical separation of powers- the EU as a federal system

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr M.Szkarłat
 • European Integration
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

The vertical separation of powers: the EU as a federal system The EU didn't Begin life as a federal union. The EU remains primarily a limited international institution to coordinate national regulation of trade In goods and services and the resulting flows of economic factors. Its substantive scop...

Specyfika stosunków międzynarodowych-opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2499

Specyfika sm: poliarchiczność środowiska międzynar.: pojęcie: cechy specyficzne skutki poliarchiczności brak zjawiska władzy złożoność środowiska międzynarodowego specyfika procesów decyzyjnych Punkt ten opowiada o różnicach między Sm a stosunkami wew. państwa. Specyfika to odrębność danej ka...

Szkoła społeczności międzynarodowej-opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 609

Szkoła społeczności międzynarodowej(tzw. szkoła angielska) Ten nurt jest specyficzny, bo istnieje poza ewolucją amerykańskich teorii SM. Odwołuje się ona do Grocjuszowskiej wizji(tradycji europejskiej) Założenia metodologiczne:...

Akty prawne składające się na Plan Balcerowicza- spis

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1015

Akty prawne (ustawy) składające się na Plan Balcerowicza 1. Ustawa o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych - umożliwiała przeprowadzenie postępowania upadłościowego w przypadku nierentownych przedsiębiorstw państwowyc...

Międzynarodowe organizacje ekonomiczne i ich wpływ na politykę gospoda...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 672

Międzynarodowe organizacje ekonomiczne i ich wpływ na politykę gospodarczą Polski. Międzynarodowy Fundusz Walutowy - Polska jest członkiem od 1986r. Odegrał ważną rolę na pocz. lat 90 XXw. w procesach urynkowienia gospodarek krajów EŚW, w tym Polski: współuczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu

Polityka rządu Tadeusza Mazowieckiego- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 161
Wyświetleń: 791

Polityka rządu Tadeusza Mazowieckiego Tadeusz Mazowiecki został powołany na premiera 24 sierpnia 1989 r. Wicepremierem został Leszek Balcerowicz. 12 września nastąpiło zaprz...

Demokratyzacja Europy zachodniej i po_udniowej (1945-1982)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

Demokratyzacja Europy zachodniej i południowej (1945-1982). Demokratyzacja jest to proces "dochodzenia" do demokracji. Zwykle zachodzi w krajach rozwijających się lub przechodzących transformację systemową. Wyraża się w rzeczywistym uznaniu praw politycznych i obywatelskich. WŁOCHY W obu...

Autorytaryzm a totalitaryzm- analiza porównawcza

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2296

Autorytaryzm a totalitaryzm- analiza porównawcza. W odróżnieniu od państw totalitarnych- faszystowskich Włoch, nazistowskich Niemiec i komunistycznego ZSRR- autorytarne dyktatury opiera...

Daleki Wschód w czasie II wojny światowej- układ sił, działania wojenn...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

Daleki Wschód w czasie II wojny światowej- układ sił, działania wojenne i ich skutki. Od początku wojny wojska japońskie prowadziły aktywne działania w Azji, kontynuując wojnę przeciwko Chinom rozpoczętą w 1937 r. oraz konflikt z Rosjanami n...

Polityka zagraniczna Chi_skiej Republiki Ludowej

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 553

Polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej Chiny uprawiają niezależną i samodzielną pokojową politykę zagraniczną. Zasadniczym celem tej polityki jest ochrona niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej kraju, stworzenie długoletniego dobrego międzynarodowego otoczenia dla refor...