Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 77

Wielka Brytania - główne etapy w rozwoju wewnętrznym

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Wielka Brytania - główne etapy w rozwoju wewnętrznym (1945-1990) Powojenny rozwój gospodarczy Wielkiej Brytanii był silny, szybki, ale nierównomierny. Morale w kraju i prestiż w świecie były bardzo wysokie. Straty i koszty wojenne były dotkliwe. Zginęło 300 tys. żołnierzy, 60 tys. ludności cywilnej...

Fizjologia zwierząt - zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr Dorota Nieoczym
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1071

Powstawanie krwinek (hemopoeza). Budowa i zadania czerwonych krwinek. Hemoglobina. Wskaźniki krwi. Pobieranie krwi do badania. Mikroskopowa obserwacja preparatu krwi człowieka pod mikroskopem. Hematokryt. Obliczanie liczby erytrocytów w 1 mm3 krwi. Określenie poziomu hemoglobiny hemoglobinome...

Fizjologia zwierząt - zagadnienia na egzamin - Grupy krwi

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr Dorota Nieoczym
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

Grupy krwi. Grupy krwi w układzie ABO. Oznaczanie grup krwi i możliwości transfuzji. Dziedziczenie grup krwi. Czynnik Rh i jego znaczenie. Zadania dotyczące możliwości transfuzji i dziedziczenia grup krwi. Oznaczanie grup krwi w układzie A...

Fizjologia zwierząt - zagadnienia na egzamin - Hemostaza

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr Dorota Nieoczym
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1379

Hemostaza. Krzepnięcie krwi: czynniki i etapy. Fibrynoliza. Czas krwawienia i czas krzepnięcia. Oznaczanie czasu krwawienia metoda Ducka. Hemostaza-zespół mechanizmów zapobiegających krwawieniu, przeciwdziałających wypływowi krwi z uszkodzonych lub przeciętych naczyń krwionośnych. Z krwawienie...

Fizjologia zwierząt - zagadnienia na egzamin - Rodzaje bodźców

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr Dorota Nieoczym
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1323

Właściwości bodźców i pobudliwość tkanek. Rodzaje bodźców. Zmiany pobudliwości po zadziałaniu bodźca. Miary pobudliwości. Prawo Du Bois-Reymonda. Czynniki wpływające na pobudliwość. Porównanie pobudliwości tkanki nerwowej i mięśniowej. Zjawiska bioelektryczne w mięśniach i nerwach. Odbierani...

Fizjologia zwierząt - zagadnienia na egzamin - Budowa mięśnia sercoweg...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr Dorota Nieoczym
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1855

Budowa mięśnia sercowego. Funkcja mięśnia sercowego. Molekularny mechanizm skurczu mięśnia sercowego. Sprzężenie pobudzeniowo-skurczowe. Właściwości elektryczne kardiocytów. Mechanika skurczu serca. Czynniki wpływające na pracę mięśnia sercowego Prezentacja filmu - ruchy serca żaby. Ćwiczenie...

Fizjologia zwierząt - zagadnienia na egzamin - Krążenie krwi w naczyni...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr Dorota Nieoczym
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1001

Krążenie krwi w naczyniach. Ważniejsze prawa hemodynamiczne. Szybkość przepływu krwi. Ciśnienie krwi w naczyniach. Tętno. Regulacja krążenia krwi w naczyniach. Ćwiczenie: pomiar ciśnienia tętniczego. Ćwiczenie: pomiar tętna. Ćwiczenie: interpretacja EKG u człowieka. Krążenie krwi w naczynia...

Fizjologia zwierząt - zagadnienia na egzamin - Drogi oddechowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr Dorota Nieoczym
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994

Wstępne informacje o oddychaniu. Wymiana gazów oddechowych. Drogi oddechowe. Mechanizmy wentylacji płuc. Odma piersiowa. Mechanizm wdechu i wydechu - mięśnie oddechowe. Typy ruchów oddechowych. Kryteria sprawności oddychania. Regulacja procesów oddechowych. Oddychanie jest procesem złożonym...

Polityka wobec Polonii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588

Polityka wobec Polonii. Poza granicami RP przebywa 15-16 milionów osób narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia nieposiadających polskiego obywatelstwa, w tym liczna grupa obywateli polskich. Podtrzymywanie i wspieranie kontaktu Diaspory z Macierzą jest obowiązkiem państwa zapisanym w art. 6 ...

Pojęcie i elementy teorii polityki zagranicznej- wprowadzenie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1148

Wprowadzenie - pojęcie i elementy teorii polityki zagranicznej „Tak naprawdę, to polityka zagraniczna jest polityką wewnętrzną ubraną na wyjściowo” Hubert H. Humprey (wiceprezydent USA) „Polityka wewnętrzna może nas zawieść; polityka zagr...