Badanie wpływu stężenia inwertazy - sprawozdanie nr3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie wpływu stężenia inwertazy - sprawozdanie nr3 - strona 1 Badanie wpływu stężenia inwertazy - sprawozdanie nr3 - strona 2 Badanie wpływu stężenia inwertazy - sprawozdanie nr3 - strona 3

Fragment notatki:

Badanie wpływu stężenia inwertazy na szybkość hydrolizy sacharozy. Przygotowano 4 probówki zwierające po 3ml następujących rozcieńczeń preparatu enzymatycznego zawierającego inwertazę ( o stężeniu ): 1, ½, ¼, 1/8 . Do rozcieńczania stosowano wodę destylowaną. Do każdej probówki dodano po 3ml 0,2M roztworu sacharozy w 0,1M buforze octanowym o pH 4,7. Natychmiast po wymieszaniu, a następnie dokładnie po 5, 10, 15 i 30 min.pobierano po 1ml mieszaniny inkubacyjnej do odpowiednio oznakowanych probówek zawierających po 4ml 0,1 M buforu glicynowego o pH 10 (w celu zatrzymania reakcji enzymatycznej). Pozostałe czynności wykonano jak przy wyznaczaniu optymalnego stężenia preparatu enzymatycznego. Z krzywej kalibracyjnej odczytano ilości glukozy i fruktozy uwolnione podczas enzymatycznej hydrolizy sacharozy, uwzględniając rozcieńczenie mieszaniny inkubacyjnej. Wartości absorbancji przy dł.fali 520nm:
Rozcieńczenie Czas [min]
1
½
½ a
¼
¼ a
1/8
0
odczynn.
-
-
-
-
-
5
0,035
0,112
0,017
-0,039
0,047
0,036
10
0,049
0,106
0,060
-0,015
-0,010
-0,018
15
0,051
0,097
0,058
-0,036
-0,018
-0,009
20
0,082
0,101
0,086
0,034
0,030
0,040
Błędy w pomiarach spowodowane zostały nieuwagą i pomyłkami przy sporządzaniu roztworów. Wykresy sporządzono dla rozcieńczeń 1 i ½ a. Obliczanie ilości produktu [ mg ] :
Cp = Apróby * F * 1ml * 30 F = 43,53 Rozcieńczenie 1 Cp1 = 0,035*43,53*1*30 = 0,046 Cp2 = 0,049*43,53*1*30 = 0,064 Cp3 = 0,051*43,53*1*30 = 0,066 Cp4 = 0,082*43,53*1*30 = 0,107
Rozcieńczenie ½ Cp1 = 0,112*43,53*1*30 = 0,146 Cp2 = 0,106*43,53*1*30 = 0,138 Cp3 = 0,097*43,53*1*30 = 0,126 Cp4 = 0,101*43,53*1*30 = 0,132
Rozcieńczenie ½ a Cp1 = 0,017*43,53*1*30 = 0,022 Cp2 = 0,06*43,53*1*30 = 0,078 Cp3 = 0,058*43,53*1*30 = 0,075 Cp4 = 0,086*43,53*1*30 = 0,112 Rozcieńczenie ¼ Cp1 = -0,039*43,53*1*30 = -0,051 Cp2 = -0,015*43,53*1*30 = -0,02 Cp3 = *0,036*43,53*1*30 = -0,047 Cp4 = 0,034*43,53*1*30 = 0,044 Rozcieńczenie ¼ a Cp1 = 0,047*43,53*1*30 = 0,061 Cp2 = 0,01*43,53*1*30 = -0,013 Cp3 = 0,018*43,53*1*30 = -0,023 Cp4 = 0,03*43,53*1*30 = 0,039 Rozcieńczenie 1/8 Cp1 = 0,036*43,53*1*30 = 0,047 Cp2 = -0,018*43,53*1*30 = -0,023 Cp3 = -0,009*43,53*1*30 = -0,012 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz