Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 74

Błony biologiczne - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

Błony biologiczne Asocjacje cząsteczek lipidowych Uporządkowanie w warstwę wynika z oddziaływania środowiska wodnego; Ruch cząsteczek jest warunkiem stałych zmian i płynności błon biologicznych; Łatwa rearanżacja elementów umożliwia fuz...

Biologia komórki - ćwiczenia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1288

RUCHY LIPIDÓW: Spin = stały i powszechny obrót wokół własnej osi; zależny od wielkości cząsteczki i temperatury. Dyfuzja boczna w obrębie warstwy - zależy od typu czasteczki, temperatury i powiązania z innymi cząsteczkami głównie białkami i cukrami; Przepływ po powierzchniach hydrofobowych z wars...

Biologia komórki - ćwiczenia - Błona biologiczna

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

Transport przez błony biologiczne Transport bierny b. małych cząsteczek w obu kierunkach regulowany różnicą stężęń = swobodna dyfuzja przez dwuwarstwę lipidową; 1. Gazy: tlen, dwutlenek lub tlenek węgla, chlor, azot itp. 2. Rozpuszczal...

Połączenia międzykomórkowe - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2317

Połączenia międzykomórkowe Mechaniczne i spajające: Zamykające (onkulina wspólna dla dwu błon); Zwierające (receptory typu kadhedryn i dociskające błonę pasma filamentów aktynowych); Desmosomy (desmina, proteoglikany i filamenty keratynowe); Półdesmosomy (integryny, proteoglikany, filamina, anky...

Podobieństwa i różnice w budowie komórek - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1435

KURS PODSTAWOWY Ćwiczenie 5-6 Podobieństwa i różnice w budowie komórek Część teoretyczna: Składniki chemiczne komórki: pierwiastki pierwiastki biogenne, makroelementy, mikroelementy (definicja, przykłady pierwiastków, skład procentowy, funkcje), woda procentowa zawartość w komórce, rola biolo...

Natężenie fotosyntezy a czynniki zewnętrzne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707

Natężenie fotosyntezy a czynniki zewnętrzne Światło -rośliny wykorzystują 4,5-4% całkowitej energii słonecznej docierające do Ziemi. -zakres wykorzystywanego światła, czyli promieniowanie fotosyntetycznie czynne: 400-700nm -Wykres zależności natężenia fotosyntezy od natężenia światła: Linia pro...

Pytania na egzamin - Ścieki komunalne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

1. co to jest i jak sie odbywa oczyszczanie ścieków komunalnych? 2. techniki oczyszczania osadów ściekowych 3. środki ochrony roślin z toksyną z bacillusa 4. staw dojrzewania, laguna 6. cechy dojrzałego humusu 7. dlaczego bioługowanie jest lepsz...

Pytania z egzaminu ustnego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jan Fiedurek
 • Inżyniera procesów biotechnologicznych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1813

Zestaw XIV: przechowywanie drobnoustrojów; hodowla powierzchniowa i wgłębna; podział i zastosowanie biosensorów zestaw XXIV biotechnologia klasyczna i nowoczesna mechanizmy adaptacji dobór warunków procesu do podłoża Zestaw XXI : ...

Immunologia - kolokwium 3

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Barbara Zdzisińska
 • Immunologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

1. Test ELISA bezposredni- opisać zasadę działania 2. Wypisać po 3 przykłady wirusów pneumotropowych, neurotropowych, dermatropowych, gastrotropowych 3. Ciałka wtrętowe komórkowe i przykłady wirusów, które je wywołują 4. definicje: hodowla pierwotna,

Biologia komórki - pytania na egzamin z opracowaniem

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1659

funkcje biała p53 (co powoduje podczas zatrzymania fazy cyklu komórkowego) aktywność kinaz kontrolowana jest przez…cykliny co to jest: liposom - struktura wewnątrzkomórkowa przypominająca pęcherzyk zawierająca tłuszcze oraz cholesterol centrosom - wyspecjalizowana struktura w pobliżu jądra komórk...