Błony biologiczne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Błony biologiczne - wykład - strona 1 Błony biologiczne - wykład - strona 2 Błony biologiczne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Błony biologiczne
Asocjacje cząsteczek lipidowych Uporządkowanie w warstwę wynika z oddziaływania środowiska wodnego;
Ruch cząsteczek jest warunkiem stałych zmian i płynności błon biologicznych; Łatwa rearanżacja elementów umożliwia fuzje błon i pączkowanie pęcherzyków oraz elastyczność cystern i kanalików;
Ciągłość błony lipidowej warunkuje życie, ponieważ ogranicza przestrzeń, w której gromadzi się energia oraz zachodzą procesy samoorganizacji i samopowielania od przestrzeni, w której następuje swobodne rozpraszanie energii.
Chemizm błony elementarnej
lipidy - skład, aglomeracja, ruchy cząsteczek;
białka - integralne i powierzchniowe:
sposoby związania z warstwami lipidowymi - rola domen hydrofobowych i hydrofilnych,
zróżnicowanie białek biorących udział w transporcie,
białka receptorowe -specyfika budowy i typy;
element cukrowy - glikolipidy i glikoproteiny;
asymetria warstw;
model płynnej mozaiki;
Funkcje błony wynikające z budowy chemicznej:
osłonowa - lipidy jako hydrofobowe dążące do zamknięcia przestrzeni w kulę; rola cholesterolu i karotenów, glikokaliks;
komunikująca z otoczeniem - glikoproteidy, glikolipidy, receptory to molekuły, które oznaczają swoistość komórki i odczytują sygnały z otoczenia;
pobór substancji odżywczych i regulujących - jonofory, białka kanałowe, kanały bramkowane (typy transportu błonowego):
przepuszczalność błony nie podlegająca aktywnej regulacji
przepuszczalność dla wody,
różnica stężeń po obu stronach błony jest ważnym czynnikiem regulującym transport bierny i ułatwiony,
transport aktywny wymaga dostarczenia energii - najczęściej poprzez fosforylację białka kanałowego lub bramkującego, pompy jonowe;
inne czynniki regulujące transport przez kanały - rodzaje aktywacji: chemiczna poprzez cząstkę moderatora, elektryczna przez różnicę stężenia jonów, mechaniczna - stres lub ruch cząsteczek, zmiany ciśnienia, światło, temperatura. umiejscowienie aktywności enzymatycznej - enzymy szeregów oksydo-redukcyjnych, ATP-azy i GTP-azy błonowe; lokalizacja syntezy lipidów w gładkim ER lub sybtezy skrobi przy błonach tylakoidowych (pirenoid)
udział w transporcie w pęcherzykach - zdolność do pączkowania i zlewania;
tworzenie połączeń z otoczeniem i cytoszkieletem - integryny.
Receptory błonowe i ich rola w funkcjonowaniu komórki
Budowa receptora: cześć kotwicząca w błonie = heliks hydrofobowa i część chwytna = rozwidlony układ specyficznie skonformowanych peptydów;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz