Podobieństwa i różnice w budowie komórek - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podobieństwa i różnice w budowie komórek - wykład - strona 1 Podobieństwa i różnice w budowie komórek - wykład - strona 2 Podobieństwa i różnice w budowie komórek - wykład - strona 3

Fragment notatki:

KURS PODSTAWOWY
Ćwiczenie 5-6
Podobieństwa i różnice w budowie komórek
Część teoretyczna:
Składniki chemiczne komórki:
pierwiastki
pierwiastki biogenne, makroelementy, mikroelementy (definicja, przykłady pierwiastków, skład procentowy, funkcje), woda
procentowa zawartość w komórce, rola biologiczna, przykłady komórek i tkanek o małej i wysokiej zawartości wody
makrocząsteczki
białka- procentowa zawartość w komórce, klasyfikacja aminokwasów, wiązania peptydowe (amidowe), budowa i poziom organizacji białek, przykłady białek (proste, złożone, globularne, fibrylarne), lipidy- procentowa zawartość w komórce, budowa i funkcje lipidów, rodzaje lipidów (triacyloglicerole, fosfolipidy, glikolipidy, sterole,)
kwasy nukleinowe- procentowa zawartość w komórce, nukleotydy, wiązania fosfodiestrowe, rodzaje i funkcje kwasów nukleinowych,
polisacharydy- procentowa zawartość w komórce, rodzaje cukrów, funkcje, typy wiązań glikozydowych i ich wpływ na charakter cząsteczek.
połączenia cukrów z innymi związkami: glikoproteiny i glikolipidy
wiązania
słabe i silne wiązania chemiczne i ich rola w budowie i funkcjonowaniu komórek
Zróżnicowanie strukturalne komórek:
Różnice w budowie i funkcjonowaniu komórek prokariotycznych i eukariotycznych.
Różnice w budowie i funkcjonowaniu komórek roślinnych i zwierzęcych
Ewolucja komórki eukariotycznej.
Dowody przemawiające za endosymbiotycznym pochodzeniem mitochondriów i chloroplastów.
Pojęcie kompartmentacji komórki.
Od czego zależy wielkość i kształt komórek roślinnych i zwierzęcych- przykłady komórek o różnym kształcie.
Sposoby komórek roślinnych i zwierzęcych na zwiększenie powierzchni i ich rola
Wielkość komórek prokariotycznych, roślinnych i zwierzęcych.
Przykłady totipotencjalnych, pluripotencjalnych i ostatecznie zróżnicowanych komórek roślinnych i zwierzęcych.
Część praktyczna:
Wykrywanie białek w nasionach roślin z rodziny motylkowatych:
- odważ 2g maki grochowej do probówki plastikowej, zalej 10ml wody destylowanej i ogrzewaj na łaźni wodnej w temp. 700- 850 C przez 15 minut.
- zawartość probówki odwiruj przy 10 000 obr./min. przez 3 minuty. Otrzymany supernatant przelej do nowej probówki plastikowej. W uzyskanym supernatancie znajdują się albuminy.
- pozostały osad zalej10 ml 5% NaCl, ponownie ogrzewaj i odwiruj wg wskazówek powyżej. Otrzymany supernatant przelej do nowej probówki plastikowej. W tym supernatancie znajduja się

(…)

… C przez 15 minut.
- zawartość probówki odwiruj przy 10 000 obr./min. przez 3 minuty. Otrzymany supernatant przelej do nowej probówki plastikowej. W uzyskanym supernatancie znajdują się albuminy.
- pozostały osad zalej10 ml 5% NaCl, ponownie ogrzewaj i odwiruj wg wskazówek powyżej. Otrzymany supernatant przelej do nowej probówki plastikowej. W tym supernatancie znajduja się globuliny.
- z wyizolowanymi białkami przeprowadź reakcje ksantoproteinową i cystynową.
a) reakcja ksantoproteinowa
- do 2 oddzielnych szklanych probówek wlej po 2ml badanego roztworu białek: albumin (I probówka) i globulin (II probówka).
- do każdej z probówek dodaj 1ml stężonego HNO3 - wymieszaj zawartość probówek i wstaw na wrzącą łaźnie wodną.
- roztwory białek zabarwiają się na żółto, a po ostudzeniu i zalkalizowaniu kilkoma kroplami stężonego NaOH przybierają barwe pomarańczową.
Uwagi: Reakcja ta jest charakterystyczna dla aminokwasów aromatycznych (tryptofan, tyrozyna, fenyloalanina).
reakcja cystynowa
- do 2 oddzielnych szklanych probówek wlej po 2ml badanego roztworu białek: albumin (I probówka) i globulin (II probówka).
- do każdej z probówek dodaj kilka kropli 10% octanu ołowiawego i 2 ml 2N NaOH.
- zawartość probówek wymieszaj i wstaw na wrzącą łaźnię wodną na 5-10 minut.
-Uwagi: W obecności aminokwasów zawierających siarkę (cystyna, cysteina, metionina) roztwór przybiera barwę brunatną
-wyniki reakcji zanotuj w tabeli (pozytywny lub negatywny), w przypadku reakcji pozytywnej podaj barwę reakcji.
Reakcja
Białko
Wynik
Ksantoproteinowa
Albumina
Globulina
Cystynowa
Albumina
Globulina
- wyciągnij i zanotuj…
… w komórkach wątroby szczura:
- Obejrzyj hepatocyty szczura w mikroskopie świetlnym jasnego pola
- Sporządź rysunek komórek wątroby z uwzględnieniem obszaru zmagazynowanego glikogenu (różowe zabarwienie).
Obserwacja komórek tłuszczowych w tkance podskórnej:
- Obejrzyj lipocyty w mikroskopie jasnego pola.
- Sporządź rysunek komórek tłuszczowych z uwzględnieniem obszaru zmagazynowanych lipidów.
Obserwacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz