Biologia komórki - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologia komórki - ćwiczenia - strona 1 Biologia komórki - ćwiczenia - strona 2 Biologia komórki - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

RUCHY LIPIDÓW:
Spin = stały i powszechny obrót wokół własnej osi; zależny od wielkości cząsteczki i temperatury.
Dyfuzja boczna w obrębie warstwy - zależy od typu czasteczki, temperatury i powiązania z innymi cząsteczkami głównie białkami i cukrami;
Przepływ po powierzchniach hydrofobowych z warstwy do warstwy;
Przeskok flip-flop - bardzo rzadkie, gwałtowne przemieszczenie z warstwy do warstwy.
Przepływ do domen błonowych regulowany nie do końca poznanym mechanizmem.
Przemieszanie cząsteczek podczas fuzji i egzocytozy.
II. RUCHY BIAŁEK W BŁONIE KOMÓRKOWEJ
Dyfuzja boczna bierna;
Dyfuzja docelowa na kotwicach;
Przejście ze strony wewnętrznej na zewnętrzną podczas egzocytozy
Rozpraszanie i mieszanie błony po fuzji komórek;
Sortowanie białek do powierzchni docelowych i tworzenie domen błonowych np.: plamek przylegania, dołków endocytarnych.
Błona elementarna = dwuwarstwa lipidowa z białkami (płynna mozaika)
Lipidy:
Skład chemiczny: fosfolipidy, sfingolipidy, trójglicerydy, kwasy tłuszczowe, alkohole, sterydy (cholesterol, karotenoidy, vitamina A i D, hormony i leki sterydowe);
Aglomeracja lipidów w dwuwarstwę zamkniętą w formy kuliste, tak aby nie pozostawały odsłonięte krawędzie wynika z bilansu energetycznego oddziaływań z cząsteczkami wody; Inne struktury aglomeracji lipidów: micelle, parakryształy, globule olejowe;
Asymetria warstw błony:
fosfolipidy cholinowe i glikolipidy dominują w warstwie zewnętrznej i skierowanej do światła organelli; glikolipidy są znacznikami immunologicznymi swoistości powierzchni;
glicerofosfolipidy i fosfolipidy cystynowe oraz inozytolowe dominują w warstwie stykającej się z cytoplazmą; znaczenie ujemnych ładunków głów cystydynowych w przyciąganiu kationów sodowych i wapniowych;
polaryzacja poprzeczna błony wynikająca ze składu chemicznego warstw.
Ruchy cząsteczek lipidowych: ruch wokół własnej osi czyli spin, jego prędkość zależy od budowy i wielkości fosfolipidu oraz temperatury;
dyfuzja w warstwie, rozpraszanie i zagęszczanie domen, wędrówka kotwic;
flip-flop, bardzo rzadko występujące przemieszczenie z warstwy do warstwy, może być ułatwione przez specyficzne białka enzymatyczne: flipazy lub dzięki przepływowi głów fosfolipidów po hydrofilnych domenach białek integralnych;
Czynniki decydujące o płynności błony: skład lipidów - długość i stopień nasycenia wiązań w łańcuchach kwasów tłuszczowych oraz ilość cholesterolu i karotenoidów;

(…)

… cząsteczki do ruchu, punkt krytyczny przechodzenia z fazy płynnej do stałej;
ilość i jakość białek oraz ich powiązanie z elementami cytoszkieletu.
Zachowanie powierzchni błony podczas pączkowania i włączania pęcherzyków.
Białka błonowe
1. Białka integralne i powierzchniowe - kryterium zanurzenia w dwuwarstwie lipidowej;
Kryterium funkcji: jonofory( nośniki),
b) białka kanałowe, c) białka receptorowe,
enzymy związane z błoną, e) przenośniki sygnałów, f) wiążące cytoszkielet z matrix pozakomórkową;
Możliwości przemieszczania się białek błonowych:
a) dyfuzja np. jonoforów, glikoprotein immunologicznych i receptorów; oscylacja w błonie = efekt zanurzania i uwypuklania; np. coQ
migracja regulowana poprzez cytoszkielet;
segregacja i rearanżacja dzięki selektywnemu włączaniu z cytosolu i kotwicom - tworzenie domen błonowych.
Przekazywanie porcji białek wraz z błoną pęcherzyka z jednej organelli do drugiej;
Krążenie receptorów i klatryny podczas endocytozy i egzocytozy.
4. Układy funkcyjne: zespół odbioru bodźca: receptor, kanał, białko G; fosfolipaza, kinazy cytoplazmatyczne;
fotosystemy w plastydach;
łańcuch oksydo-redukcyjny w błonie mitochondrium,
plamka przylegania,
plamka fagocytarna.
Zmiany składu błony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz