Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 66

Public relations - wykład 4 (sem V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Public relations w teorii i praktyce
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

,Public relations w teorii i praktyce, wykład 4, (sem V) Wykład IV Zarządzanie komunikacją organizacji z toczeniem Komunikowanie zdecydowanie „do wewnątrz”, tj. Z pracownikami o pracowników między sobą na różnych szceblach org., możliwia ono właściwe zarządzanei personelem i spełnianie celów tego...

Public relations - wykład 5 (sem V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Public relations w teorii i praktyce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

,Public relations w teorii i praktyce, wykład 5, (sem V) Wykład 3.01 (V) PR a reklama: „przedłużone ramię reklamy” „tylne drzwi” (wprowadzenie do publicznego obiegu informacji obliczonych na efekt reklamowy) Tworzenie teskstów o charakterze reklamowym tworzących pozory obiektywnych, naukowej lub...

Public relations - wykład 7 (sem V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Public relations w teorii i praktyce
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

,Public relations w teorii i praktyce, wykład 7, (sem V) PR w kryzysie: Kryzys (zarzadzanie) - sytuacjia wielkiego zagrożenia organizacji w ktorej w skutek gwaltownego spietrzenia sie róznorodnych trudności zagrożona jest realizacji podstawowcyh funkcji. W PR - kryzys to kazde wydarzenie zaburzaj...

Public relations - wykład 8 (sem V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Public relations w teorii i praktyce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924

,Public relations w teorii i praktyce, wykład 8, (sem V) Zachowania osoby reprezentujacej przedsiebiorstwo: Niezdecydowanie Nadmierne samooskarzanie Cynizm Napastliwosc Mowienie wymijajaco Arogancja Fazy kryzysu a liczba publikacji prasowych: Faza I - bardzo intensywny kryzys (3-7 dni)- wia...

Marketing - wykład 8 , (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Nowym produktem dla konsumenta jest ten, który różni się pod względem spełnianych funkcji, od produktów już istniejących i zaspokaja nowe potrzeby nabywców lub zaspokaja znane potrzeby w inny sposób. Produkt nowy dla przedsiębiorstwa, to produkt którego do tej pory nie było w asortymencie produkcji...

Dystrybucja - omówienie (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Dystrybucja - to zorientowana na osiągnięcie zysku działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca ich pochodzenia do miejsca ich zbytu. Kanały dystrybucji - to zbór wzajemnie zależnych od siebie organizacji współuczestniczący...

Korzyści współpracy detalistów - omówienie (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

KORZYŚCI WSPÓŁPRACY DETALISTÓW Z HURTOWNIKIEM W SIECI: Koordynacja i centralizacja zaopatrzeniu, działań z zakresu polityki cen, promocji. Pomoc przy zakładaniu nowych, rozbudowie i modernizacji istniejących sklepów. Wspólne kreowanie wizerunku sieci handlowej, standaryzacja oferty. Jednolite oz...

Formy handlu detalicznego - omówienie (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

Formy handlu detalicznego: Domy towarowe oraz pochodne rodzaje sklepów (domy handlowe) Sklepy masowej sprzedaży [hipermarkety, supermarkety, sklepy dyskontowe, samoobsługowe, sklepy z towarami różnymi] Sklepy specjalistyczne oraz inne formy...

Promocja - omówienie (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

PROMOCJA (system komunikacji marketingowej) - oznacza dialog pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem tj. nabywcami oraz innymi grupami interesariuszy firmy. Promocja jest marketingowym oddziaływaniem na nabywców, polegającym n...

Podstawy zarządzania - test na zaliczenie, (sem 1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 728

,Podstawy zarządzania, test na zaliczenie, (sem 1) 1\F.W.Taylor opracował założenia: a) mechanistycznego modelu organizacji b) organizacji jako systemu społecznego c) organicznego modelu organizacji d) systemu motywacyjnego w organizacji 2. Human realtions to kierunek w nauce zarządzania powst...