Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 21

Gospodarka światowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 1491

Gospodarka światowa Współczesna gospodarka światowa znacznie różni się od wcześniejszej, gdyż podlega ewolucji, jest dynamiczna i wraz z rozwojem naukowo - technicznym jej oferta się powiększa, a produkty są coraz tańsze i szeroko dostępne, jest coraz więcej podmiotów, relacje między nimi stają się...

Handel zagraniczny RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 616
Wyświetleń: 630

Handel zagraniczny RP Handel towarami po transformacji, a więc sprywatyzowaniu handlu zagranicznego. Obroty towarowe Polski możemy mierzyć na dwa sposoby: 1). Ujęcie rzeczowe(stosowane przez GUS na podst. analizy dokumentacji z fizycznym przemieszczeniem się towarów za granicą, liczone w ramach ku...

Kontrola eksportu towarów strategicznych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 371
Wyświetleń: 574

Kontrola eksportu towarów strategicznych Obecnie mamy wysoki stopień swobody wymiany, coraz mniej ograniczeń, co wynika m.in. z postępującej globalizacji. Rolnictwo i WPR w UE są kontrolowane, ale w skali globalnej kontrola jest mniejsza. Strategiczne znaczenie niektórych towarów sprawia jednak, że...

Międzynarodowe stosunki podatkowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 343
Wyświetleń: 819

Międzynarodowe stosunki podatkowe Zyskuje to na znaczeniu wraz z przepływem kapitału, towarów, ludzi. Relacje podatkowe są istotne wraz z integracją. Podatek jest to publicznoprawne(nakładane przez władze publiczne wg. obowiązujących zasad prawnych), nieodpłatne(państwo do niczego się nie zobowiązu...

Najpotężniejsze gospodarki świata- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 462
Wyświetleń: 742

Najpotężniejsze gospodarki świata Najpotężniejsze gospodarki, nie znaczy najbogatsze. Potęga państw jest liczona PKB globalnym, a nie w przeliczeniu na mieszkańca. Miarą bogactwa(dobrobytu) państw jest PKB per capita. PKB globalne jest miarą potęgi(wielkości) gospodarki. Porównując potencjał 5 naj...

ONZ- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1372

ONZ Karta NZ niewiele mówiła o sprawach społecznych i ekonomicznych. Zostały one powiązane ze sobą, traktowane wspólnie, aby służyć osiągnięciu celu głównego jakim jest bezpieczeństwo. Sprawy ekonomiczne zostały poruszone w rozdz. 9 KNZ. Zgodnie z celami ONZ problemy gospodarcze o charakt. międzyna...

Pomoc gospodarcza- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 371
Wyświetleń: 742

Pomoc gospodarcza Pomoc gospodarcza to instrument polityki gospodarczej, pomagający budować pozycję państwa na arenie międzynarodowej. Szczególnie przodują w tym USA. Pomoc gospodarcza to wszelki przepływ zasobów kanałami państwowymi na warunkach bardziej dogodnych niż rynkowe. Istotą pomocy gospo...

Procesy globalizacji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 959
Wyświetleń: 1141

Procesy globalizacji Globalizacja jest pojęciem wielowymiarowym, zjawiskiem totalnym, obejmuje wiele dziedzin. Ścieżki globalizacji: gospodarcza, kulturowa, polityczna, ekologiczna, informatyczna. Zjawisko `kurczenia się świata'(czasoprzestrzeni), świat staje się `globalną wioską'(

Procesy regionalizacji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1092

Procesy regionalizacji We współczesnym świecie gospodarki się scalają, ale nie są już prostą sumą, bo w efekcie synergii powstaje nowa jakość. Integracja gospodarcza nie zachodzi z dnia na dzień, odbywa się w kilkuletnich etapach. W...

Regionalne banki rozwoju- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2170

Regionalne banki rozwoju Regionalne banki rozwoju to instytucje powstałe po II WŚ w różnym czasie, o różnym zasięgu terytorialnym. Ich wspólną cechą jest fakt, iż są swoistymi odpowiednikami powstałych w Bretton Woods instytucji(BŚ, IMF). Po powstaniu BŚ stwierdzono, że jest to instytucja zbyt ogól...