Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 20

Polityka bezpieczeństwa ChRL- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Gil
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1127

Polityka bezpieczeństwa ChRL Przyczyny redefinicji bezpieczeństwa: - reformy wewnętrzne po 1978 - nowa jakość konfliktów(wojna w Zatoce Perskiej, Irak) - rozpad ZSRR(zniknięcie zagrożenia ze strony Rosji, nowym zagrożeniem demokratyzacja) Proces ewolucji Do końca lat 70tych ChRL stosowała takt...

Polityka bezpieczeństwa Indii- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Gil
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2163

Polityka bezpieczeństwa Indii Przyczyny redefinicji bezpieczeństwa: - zakończenie zimnej wojny(osłabienie sojusznika - Rosji, trzeba znaleźć nowego - USA, rosnąca pozycja Chin, spadek znaczenia

Polityka bezpieczeństwa Rosji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Gil
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2002

Polityka bezpieczeństwa Rosji Przyczyny redefinicji bezpieczeństwa: - rozpad ZSRR(utrata terytorium, ludności, mórz i portów, nowa sytuacja geopolityczna, konflikty etniczne, uaktywnienie działań Chin, USA, Turcji, Iranu i państw zachodnioeuropejskich na obszarach poradzieckich) - doktryna „noweg...

Polityka bezpieczeństwa USA- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Gil
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2240

Polityka bezpieczeństwa USA Przyczyny redefinicji bezpieczeństwa: - upadek systemu bipolarnego - wyzwania pozamilitarne - nowe obszary niestabilności na świecie Dokumenty programowe: 29 stycznia 1991 r. - orędzie o stanie państwa, G. Busha no...

Prawo międzynarodowe- podstawy zapewniania bezpieczeństwa międzynarodo...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Gil
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1666

Prawo międzynarodowe - podstawy zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego. 1). System równowagi sil i rola mocarstw. Równowaga sił to zasada sprawiedliwego poziomu sił między główne mocarstwa. Struktura takiego systemu jest funkcją liczby...

System bezpieczeństwa zbiorowego ONZ- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Gil
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2849

System bezpieczeństwa zbiorowego ONZ. 1). Karta ONZ Przesłanki stworzenia były jeszcze w czasie II wojny. Karta Atlantycka z 1941 r. zakładała powołanie stałego systemu ogólnego bezpieczeństwa, co zostało potwierdzone w D...

Użycie siły na rzecz zachowania lub przywrócenia pokoju i bezpieczeńst...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Gil
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1183

Użycie siły na rzecz zachowania lub przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa. Zasady użycia siły w Karcie NZ i definicja agresji Pakt Brianda Kelloga zakaz wojenny brak zakazu użycia siły w sytuacji niewypowiedzenia wojny brak przewidzianych sankcji za wszczęcie wojny brak charakteru uniwersalnego ...

Wprowadzenie do systemów bezpieczeństwa międzynarodowego- opracowanie...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Gil
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 693

Wprowadzenie do systemów bezpieczeństwa międzynarodowego. 1). Pojęcie bezpieczeństwa. Początki myślenia o międzynarodowym systemie bezpieczeństwa sięgają 1648 r. Łac. Sine cura - securitas - bez obrony(stan idealny, ochrona jest zbędna), polityczna stabilność. Bezpieczeństwo jest trojakiego rodzaj...

Globalne problemy demograficzne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 665
Wyświetleń: 812

Globalne problemy demograficzne Problemy demograficzne możemy rozpatrywać w znaczeniu negatywnym(jako zagrożenie, którego nie da się uniknąć) i znaczeniu pozytywnym(jako wyzwanie stojące przed kimś lub przed czymś, co wymaga działań). Istota globalnych problemów: Przyczyną tych problemów jest rozw...

Gospodarcza pozycja państw- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 651
Wyświetleń: 595

Gospodarcza pozycja państw Pozycja(ranga) to położenie czegoś w stosunku do czegoś, np. gospodarek narodowych państw - porównując je otrzymujemy gospodarczą pozycję międzynarodową państw. Pozycji może być wiele, bo jest wiele wyznaczników. Im większa pozycja państwa, tym większa jego rola w sm, a w...