Użycie siły na rzecz zachowania lub przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Użycie siły na rzecz zachowania lub przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa- opracowanie - strona 1 Użycie siły na rzecz zachowania lub przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa- opracowanie - strona 2 Użycie siły na rzecz zachowania lub przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Użycie siły na rzecz zachowania lub przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa.
Zasady użycia siły w Karcie NZ i definicja agresji
Pakt Brianda Kelloga zakaz wojenny
brak zakazu użycia siły w sytuacji niewypowiedzenia wojny
brak przewidzianych sankcji za wszczęcie wojny
brak charakteru uniwersalnego
zakaz nieingerencji był ograniczony terytorialnie
Konwencja z Montevideo -art. 2 u. 4- zakaz użycia siły i groźby użycia siły w s.m. - ten zakaz jest tez potwierdzony w wielu dokumentach politycznych, by chronić byt prawny każdego państwa. -Czy zakaz ma charakter absolutny?- zwyczajowo dopuszcza pewne formy użycia siły, które nie są wymierzone w suwerenność oraz integralność terytorialną innych państw (doktryna interwencji humanitarnej). -Sporny charakter ma również zakres dopuszczalnych form użycia siły. -Doprecyzowanie pojęcia agresji. -Anachroniczny zapis w Karcie o państwach nieprzyjacielskich
-Nie wiadomo, czy siła odnosi się tylko do siły zbrojnej, czy również do przymusu ekonomicznego
-słownik m. naród. Zrezygnował z odwoływania się do pojęcia wojny- używa się pojęcia „użycia siły” oraz „agresji”.
Karta ONZ nie definiuje agresji w sm. Do opracowania tej definicji została upoważniona Komisja Prawa Międzynarodowego. Jej prace przyniosły tylko jeden efekt - doszli do wniosku, że agresja nie jest podatna na zdefiniowanie ze swej istoty. Rezolucja ZO ONZ nr 33(14) z 1974 r. przyjęta została jako kompromis w definiowaniu agresji. Ustaliła ona 4 możliwe formy agresji. Ta koncepcja odwołuje się jednak tylko do agresji państwocentrycznej. Nie ma mocy prawnie wiążącej, traktuje się ją tylko jako środek interpretacji Karty ONZ. Zgodnie z tą definicją agresja jest zastosowanie siły zbrojnej przeciwko suwerenności, integralności terytorialnej lub niezależności politycznej. Ta definicja utrzymana jest w formule tzw. pierwszego strzału tzn. odnosi się do państwa, które jako pierwsze używa siły w sposób niezgodny z Kartą ONZ. Przedmiotem rezolucji jest użycie wyłącznie siły zbrojnej. RB ONZ bardzo rzadko się do niej odnosi w praktyce.
Podobną rolę w interpretowaniu agresji ma orzecznictwo MTSu, który często też odwołuje się do powyższej definicji, np. w sprawie incydentu w cieśninie Korfu z 1946 r.(Brytyjczycy wysłali eskadrę okrętów wojennych na wody terytorialne Albanii a MTS orzekł, że był to rodzaj manifestacji siły).
Zmiany w stosowaniu Karty NZ w latach 90.
wydarzenia na Bałkanach po zimnej wojnie
doprecyzowanie pojęci agresji i wzmocnienie zakazu użycia siły; powołanie Międzynarodowego Trybunału Karnego


(…)

… zasadę systemu bezpieczeństwa zbiorowego, ponieważ zawsze decyduje jakaś większość.
Orzeczenia MTS- ogromną rolę w tym kontekście ma kodyfikacja prawa o odpowiedzialności międzynarodowej państw
Trzy kontrowersje związane z legalnym użyciem siły w s.m.:
użycie siły mimo braku zgody RB, np. interwencja w Iraku w 2003r.
Na gruncie rozdz. 8 Karty NZ możliwe są porozumienia lub organizacje regionalne mogące…
… i legitymizowania użycia siły:
powagi zagrożenia (atak rzeczywisty i bezpośredni)
właściwego celu działania wojskowego (działanie to nie może służyć rozpętaniu regularnej wojny, a jedynie neutralizacji zagrożeń)
ostatecznego charakteru akcji militarnej (jeśli pokojowe są wyczerpane)
proporcjonalności środków
oceny militarnych i politycznych konsekwencji działania
Operacje pokojowe
Samoobrona(indywidualna i zbiorowa) oraz sankcje RB to dwa instrumenty stabilizowania śm przez ONZ. Operacje pokojowe ONZ - w Karcie ONZ nie ma zapisu o nich, są pozastatutowe. Klasyczne operacje pokojowe vs. operacje zbrojne z upoważnienia RB na mocy rozdziału 7
- po zawieszeniu broni
Początki ich to misje obserwatorów wojskowych końca lat 40tych na Bliskim Wschodzie. Pierwsza z nich UNTSO z 1948 r.
- powoływane na podst. decyzji…
… humanitarna nie jest 3 wyjątkiem od zakazu użycia siły. Mamy do czynienia ze stanem ciągłej racjonalizacji.
Koncepcja odpowiedzialności za ochronę(Responsibility to Protect)
Suwerenność traktowana jest w kategoriach odpowiedzialności, która traci swoją regułę w wypadku ludobójstwa, zbrodni wojennych, czystek etnicznych, zbrodni przeciw ludzkości.
Na forum ONZ przyjęto w 2000 r. Dokument Końcowy o RTP…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz