sposoby reagowania na problemy międzynarodowe wg Garetha Evansa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
sposoby reagowania na problemy międzynarodowe wg Garetha Evansa - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

4 sposoby reagowania na problemy międzynarodowe wg Garetha Evansa:
1)    Budowanie pokoju
2)    Zachowanie pokoju
3)    Przywrócenie pokoju
4)    Wymuszenie pokoju
 
W ramach dyplomacji prewencyjnej- operacje pokojowe (wojskowe i cywilne). Nie sa statutowym instrumentem ONZ, wykształciły się w toku praktycznych działań.  
Spełniają różne funkcje, min: nadzorowanie implementacji osiągniętych wcześniej porozumień, pomaganie w ich realizacji, wspieranie procesu budowania pokoju.
Praktyczne zadania uczestników: utrzymywanie zawieszenia broni, rozbrojenie stron, demobilizacja uczestników walk, pomoc w organizowaniu wolnych wyborów.
 
O specyfice misji decydują 3 zasady: - zgoda stron
-bezstronność
-zakaz użycia siły prócz samoobrony
 
Działalność OBWE w zakresie operacji pokojowych:
 
-długoterminowe i krótkoterminowe misje wyjaśniające, sprawozdawcze i ekspertów
-monitorujące postanowienia pokojowe -monitorujące przestrzeganie sankcji m-nar
 
Dodatkową formą aktywności OBWE jest legitymizacja działań innych podmiotów w zakresie bezp.
 
NATO w zakresie operacji pokojowych:
-decyzję o podejściu operacji pokojowych podejmuje Rada Północnoatlantycka na wniosek państ członk. Lub Sekretarza Generalnego.
-decyzja o misjach w innym regionie niż p-członk wiąze się z wystosowaniem prośby przez RB ONZ o wsparcie pokojowych wysiłków innych struktur m-narà ten typ działań to operacje wspierania pokoju.
 
UE
-impuls do dyskusji nt utworzenia zdolności operacyjnych à niepowodzenia dyplomatyczne w BiH i Kosowie
 
Unia Afrykańska
-od 2003 istnieją Afrykańskie Siły Stabilizacyjne (wspierające z UE operacje ONZ w Sudanie)
Nowa tendencja z rozwoju ról org -mar: poszerzanie zakresu działań stabilizacyjnych w regionach
--
[Author:(null)]

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz