Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 19

Prawa pokrewne - Przestępstwo

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

Prawa pokrewne: prawo do artystycznych wykonań prawo do fonogramów i wideogramów prawo do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych Wyjaśnienie artystyczne wykonanie - to działania aktorów, recytatorów,

Prawo autorskie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 966

Prawo autorskie(ang. copyright) - ogół praw przysługujący autorowi utworu oraz - przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpania z niego korzyści Przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest utwór, czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym, oryginalnym ch...

Rodzaje licencji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1078

LICENCJE - pozwolenie na korzystanie z utworu Rodzaje licencji: Kryterium punktu widzenia osoby udzielającej licencji: Właściwa - licencji udzieliła osoba wyłącznie uprawniona z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych Sublicencja - udzielona przez licencjobiorcę „z drugiej ręki” Kryterium pu...

Rodzaje utworów- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 798

Rodzaje utworów: Samoistne i niesamoistne/zależne (ze względu na wykorzystanie cudzych wkładów twórczych) - podział opiera się na tym czy wykorzystane są w danym utworze cudze dane twórcze, czy utwór korzysta z dotychczasowego utworu czy jest całkowitą nowością - samoistne mogą istnieć samodzieln...

Własność intelektualna- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1064

Własność intelektualna - zbiór praw odnoszących się do m.in.: - dzieł literackich, naukowych, artystycznych, - fonogramów, programów radiowych i telewizyjnych - wynalazków - odkryć naukowych -

Własność przemysłowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 658

Własność przemysłowa Podstawa prawna - prawo do własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. Przedmiotem prawa własności przemysłowej jest: - wynalazek - wzór użytkowy -

Azja i Pacyfik- Problem uwarunkowań regionalnego systemu bezpieczeńst...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Gil
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1099

Azja i Pacyfik - Problem uwarunkowań regionalnego systemu bezpieczeństwa. Czynniki destabilizujące: Nie stworzono do tej pory jednolitej w skali całego regionu zinstytucjonalizowanej infrastruktury bezpieczeństwa. W regionie tym możemy uznać, że nadal toczy się konfrontacja ideologiczna - Korea Pó...

Geneza i uwarunkowania integracji bezpieczeństwa w Europie- opracowani...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Gil
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1183

Geneza i uwarunkowania integracji bezpieczeństwa. Etapy budowania struktur sojuszniczych: Europejska Wspólnota Obrony - 1952 r.(nieratyfikowana przez Francję) Miała tu powstać struktura armii federalistycznej 6 państw. Zbyt niebezpieczny w ocenie państw stał się jednak pomysł zniesienia statusu ok...

Instytucje bezpieczeństwa regionalnego Azji i Pacyfiku- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Gil
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2107

Instytucje bezpieczeństwa regionalnego. USA - początkowo plany utworzenia organizacji analogicznej do NATO, ale nie pasowałaby taka organizacja do specyfiki regionu. Zamiast tego utworzyły one - subregionalne sojusze : ANZUS (Australia, Nowa Zelandia) i SEATO Amerykańsko-Japoński Pakt Bezpieczeństw...

Oddziaływanie regionalizmu morskiego w regionie Azji i Pacyfiku- oprac...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Gil
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

Oddziaływanie regionalizmu morskiego. Związane z Konwencją Praw Morza ONZ z 1982 ( o 200 milowych strefach ekonomicznych). Brak tutaj jednoznacznych uregulowań, które odnosiłyby się do obszarów morskich, przez co poczucie bezpieczeństwa w reg...