Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 18

Struktury opracowywania strategii politycznej- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 392

Struktury opracowywania strategii politycznej. EPBiO jest programowana i implementowana przez kompleks powiazanych ze sobą instytucji i podmiotów mających różny status, „ciężąr gatunkowy” i zakres kompetencji. Są trzy poziomy decyzyjne: Strategiczny(analiza procesu decydowania kluczowych instytuc...

Struktury opracowywania taktyki działania - kompetencje, cele i zadani...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 434

Struktury opracowywania taktyki działania (kompetencje, cele i zadania, struktura wewnętrzna, rola) Sekretarz Generalny Rady/Wysoki Przedstawiciel ds. WPZiB Wysoki Przedstawiciel został powołany do życia przez TUE z 1999 r., jako połączone stanowisko z Sekretarzem Generalnym. - kompetencje o cha...

Struktury opracowywania taktyki działania- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 406

Struktury opracowywania taktyki działania. Sekretarz generalny rady/Wysoki Przedstawiciel ds. WPZiB - kompetencje o charakt. konsultacyjnym i subsydiarnym - podnosi spójność działań w ramach polityki zew. UE, bo wspomaga radę w sprawach objętych WPZiB, informuje parlament i członków rady o realiz...

Wsparcie UE na rzecz AMIS- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 560

Wsparcie UE na rzecz AMIS (Darfur) Miejsce: Sudan-Darfur Czas trwania: od 18 lipca 2005 do 31 grudnia 2007(Misja była przedłużeniem AMIS I a ją z kolei zastąpiła misja UNAMID ONZ i Unii Afrykańskiej) Rodzaj: cywilno-militarna Przeznaczone środki ...

Wspólna polityka zagraniczna i Bezpieczeństwa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 427
Wyświetleń: 861

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB) Zakres WPZiB "Postanowienia wspólne" Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) - Tytuł I, art. B Tytuł V TUE - podmioty WPZiB, ogólny zakres - "WPZiB obejmuje wszelkie s...

Klasyfikacja sytuacji kryzysowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3332

Klasyfikacja sytuacji kryzysowych 3 cechy kryzysu: 1 - obecność wydarzenia krytycznego 2 - postrzeganie wydarzenia krytycznego jako nieoczekiwanego, które grozi utratą wartości cennych i stwarza poczucie zagrożenia oraz niepewności co do przyszłości 3 - sytuacja kryzysowa sprawia, że tracimy kon...

Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa i zagrożeń- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 966

Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa i zagrożeń Dwa nurty analizy: Koncentruje się na człowieku(grupie społecznej), jako przedmiocie ofierze kryzysu. Człowiek żyje w środowisku i jest z nim ściśle powiązany. Więzi między człowiekiem i środowiskiem to procesy wymiany, której zakres wyznaczają 3...

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2051

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. 1). Istota zarządzania kryzysowego zarządzanie - def. jest wiele, zarządzanie to szczególny rodzaj kierowania oparty na władzy organizacyjnej(np. Kurda?); zarządzanie to działanie zmierzające to spowodowania...

Baza danych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1078

bazy danych - podstawą prawną jest ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych(i zawiera podobne rozwiązania jak ustawa o prawach autorskich). Baza danych oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych wg. określonej systematyki lub metody, indywidualnie ...

Plagiat- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1477

Plagiat (łac. Plagiatus - skradziony) - przywłaszczenie sobie autorstwa lub wprowadzenie w błąd co do autorstwa części lub całości utworu. Wyróżnia się: plagiat jawny (inaczej oczywisty, jest to przejęcie cudzego utworu w całości lub znacznej części w niezmienionej postaci lub tylko z minimalnymi z...