Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa i zagrożeń- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa i zagrożeń- opracowanie - strona 1 Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa i zagrożeń- opracowanie - strona 2 Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa i zagrożeń- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa i zagrożeń
Dwa nurty analizy:
Koncentruje się na człowieku(grupie społecznej), jako przedmiocie ofierze kryzysu. Człowiek żyje w środowisku i jest z nim ściśle powiązany. Więzi między człowiekiem i środowiskiem to procesy wymiany, której zakres wyznaczają 3 czynniki:
- specyfika
- natura psychiczna człowieka
- właściwości umysłu człowieka
W związku z tym ludzie doświadczają kryzysu w 2 zakresach: 1). Biologicznym - zagrożnie egzystencji - utraty zdrowia lub życia, 2). Psychologiczno - społeczny - związany z zagrożeniami kondycji psychicznej człowieka, a więc utraty poczucia bezpieczeństwa w jego bezpośrednim otoczeniu.
Człowiek jako osoba rozumna, dysponująca podmiotowymi zdolnościami do korygowania popellnionych błędow(ludzie widzą ogrom destrykcyjnych możliwości, mają tego świadomość i zdolności przeciwdziałania i naprawy błędów. Zgodnie z tym ujęciem ludzie muszą przwewrrościoswać odnoszenie się do środowiska. Ta zmiana opoera się na racjonalnej refleksji i poczuciu odpowiedzialności zza ład i porządek w otoczeniu człowieka. Skutkem tej zmiany powinny być działania podejmowane na kolejnych szczeblach administracji publicznej:
- działania prewencyjne, minimalizujące prawdopodobieństwo wystąpienia kryzyyssu
- działania przygotowawcze, pozawalajace uzyskać kontrolę nad kryzysem
- opracowanie scenariuszy możliwego przebiegu i rozwoju kryzysu, co ułatwia podejmowanie czynności sterujących kryzysem
W ujęciu podmiotowym:
Działania administracji publicznej na rożnych szczeblach. Ich sprawne funkcjonowanie zależy od:
- obowiązujących uregulowań prawnych
- potencjału społecznego(kadrowego, wykształcenia, zasobów umiejętnościowych)
Istota zagrożenia
zagrożenie - niekorzystna sytuacja, czynniki powodujące zachwianie istniejącego porządku, wprowadzając chaos w miejsce harmonii. 1). Ujęcie filozoficzne: o zagrożeniu mówi się, że człowiekowi grozi zło, które jest brakiem należnego dobra. 2). Ujęcie psychologiczne: psychologia widzi zagrożenie w syt. bezpieczeństw o charakt. fizycznym(groźba kalectwa, utraty życia) i społecznym(możliwość krytyki). Zagrożenie to też możliwość utraty wartości cenionej przez jednostkę. 3). Ujęcie społeczne: zagrożenie jest naruszeniem lub załamaniem relacji między człowiekiem a środowiskiem w którym pracuje. Def. Ratajczaka - „zagrożenie to wzrost prawdopodobieństwa pogorszenia się dotychczasowej syt. człowieka i polega na gwałtownej dekompozycji układu między wartościami człowieka a jego możliwościami, ponieważ w nim samym lub w otoczeniu zaszły określone zmiany

(…)

…(promieniowanie kosmiczne, słoneczne), klimatyczne(powodzie, mgły, opady, upały, susze, wiatry, huragany) tektoniczne(trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, osuwanie się ziemi, tsunami), biologiczne(choroby zakaźne, epidemie, skażenia żywności i wody, zakażenia) i techniczne(nienaturalne, spowodowane różnymi formami działalności człowieka, czasami przyjmują postać katastrof, np. w trakcie produkcji przemysłowej…
…), etniczno - humanitarne(bezdomność, przesiedlenia, bezrobocie), zagrożenia społeczno - obyczajowe(choroby cywilizacyjne, nieodpowiednie gospodarowanie odpadami komunalnymi, agresja, przemoc), gospodarczo - ekonomiczne(degradacja wód, zanieczyszczenia atmosfery, erozja gleb, stepowienie obszarów rolnych), porządku publicznego i ładu społecznego(przestępczość zorganizowana, terroryzm, zwykła przestępczość…
…, aby skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom i podejmować działania ratownicze.
Charakterystyka zagrożeń naturalnych:
- intensywne opady atmosferyczne(śnieg, grad, burze - nie pokrywają wielkich obszarów, ale ilość wody jest duża, co może powodować zalanie niżej położonych obszarów i powodzie. Często towarzyszą im wyładowania atmosferyczne, będące zagrożeniem dla statków, samolotów itp. Policja wskazuje na 10…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz