Struktury opracowywania taktyki działania- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktury opracowywania taktyki działania- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Struktury opracowywania taktyki działania.
Sekretarz generalny rady/Wysoki Przedstawiciel ds. WPZiB
- kompetencje o charakt. konsultacyjnym i subsydiarnym
- podnosi spójność działań w ramach polityki zew. UE, bo wspomaga radę w sprawach objętych WPZiB, informuje parlament i członków rady o realizacji wzmocnionej współpracy w dziedzinie WPZiB, koordynuje prace rady i przygotowuje decyzje polityczne rady. We współpracy z KE, panstwami członkowskimi i innymi władzmi przyczynia się do implementacji decyzji Jego mandat jest sformułowany w sposób ogólny, to jego rola jest istotna, jest on aktywny we wszystkich sferach PBiO. Jego raporty i udział w posiedzeniach innych instytucji z obszaru WPZiB i EPBiO powodują, że ma on wyskoi wpływ na tę politykę.
- przygotowuje on spotkania rady i jej ciał przygotowawczych(COREPERU, komitetu poli- tycznego i bezpieczeństwa, sztabu wojskowego)
Struktura:
- dyrektoriaty generalne
- zastępca sekretarza
Jednostka w obszarze zdolności planowania i wsparcia misji
- komórka planowania polityki i wczesnego ostrzegania(ocenia działania UE, ustala dziedziny na których UE powinna się skupić w przyszłości. Dokonuje oceny i wczesnego ostrzegania w przypadku wydarzeń, które mogą mieć wpływ na politykę. Wspólne centrum sytuacyjne -SITCEN(oficerowei wywiadu, jego zadaniem jest wymiana informacji między państwami członkowskimi)
KPiB
Utworzony przez Rade w 2001 r.
Kompetencje:
- obserowanie syt. międzynarodowej w dziedzinach WPZiB
- czuwanie nad implementacją polityk
- przyczynianie się do określania polityk wydając opinie dla rady
- kierownictwo strategiczne nad operacjami zarządzania kryzysowego pod kierunkiem rady
Jego decyzje nie mają prawnego następstwa!
Przedstawia radzie cele polityczne, jakie UE powinna osiągnać
Współpraca z organami komitet wojskowy(przyjmuje jego zalecenia), coreper, centrum sytuacyjne
Jego spotkania są 5-7 razy w tygodni. Decyzje podejmuje w drodze konsensusu. Posiedzenia mają charakter nieformalny.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz