Struktury opracowywania taktyki działania - kompetencje, cele i zadania, struktura wewnętrzna, rola.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktury opracowywania taktyki działania - kompetencje, cele i zadania, struktura wewnętrzna, rola. - strona 1

Fragment notatki:

Struktury opracowywania taktyki działania
(kompetencje, cele i zadania, struktura wewnętrzna, rola)
Sekretarz Generalny Rady/Wysoki Przedstawiciel ds. WPZiB
Wysoki Przedstawiciel został powołany do życia przez TUE z 1999 r., jako połączone stanowisko z Sekretarzem Generalnym.
- kompetencje o charakt. konsultacyjnym i subsydiarnym
- podnosi spójność działań w ramach polityki zew. UE, bo wspomaga Radę w sprawach objętych WPZiB, -informuje parlament i członków rady o realizacji wzmocnionej współpracy w dziedzinie WPZiB, -koordynuje prace rady i przygotowuje decyzje polityczne rady. -We współpracy z KE, państwami członkowskimi i innymi władzami przyczynia się do implementacji decyzji
-przygotowuje on spotkania rady i jej ciał przygotowawczych(COREPERU, komitetu politycznego i bezpieczeństwa, sztabu wojskowego)
- reprezentant UW ws. WPZiB na zewnątrz(wyraża stanowisko UE na forach om i konferencjach, prowadzi dialog z państwami trzecimi)
Jego mandat jest sformułowany w sposób ogólny, to jego rola jest istotna, jest on aktywny we wszystkich sferach PBiO. Jego raporty i udział w posiedzeniach innych instytucji z obszaru WPZiB i EPBiO powodują, że ma on wysoki wpływ na tę politykę.
Sekretariat Generalny Rady
Organ administracyjny, wspomaga prace Rady. Na jego czele stoi Sekretarz Generalny, który do niedawna kierował jego pracami. Sytuacja ta zmieniła się po wejściu w życie postanowień Traktatu amsterdamskiego, zgodnie z którymi Sekretarz Generalny został Wysokim Przedstawicielem Unii Europejskiej Do Spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, natomiast pracami Sekretariatu de facto kieruje Zastępca Sekretarza Generalnego Rady. Struktura:
- dyrektoriaty generalne ds. zewnętrznych stosunków ekonomicznych i spraw polityczno - wojskowych
- zastępca sekretarza
Jednostka w obszarze zdolności planowania i wsparcia misji
- komórka planowania polityki i wczesnego ostrzegania(ocenia działania UE, ustala dziedziny na których UE powinna się skupić w przyszłości. Dokonuje oceny i wczesnego ostrzegania w przypadku wydarzeń, które mogą mieć wpływ na politykę. Wspólne centrum sytuacyjne -SITCEN(oficerowie wywiadu, jego zadaniem jest wymiana informacji między państwami członkowskimi)
KPiB
Utworzony przez Rade w 2001 r.
Kompetencje:
- obserwowanie syt. międzynarodowej w dziedzinach WPZiB
- czuwanie nad implementacją polityk
- przyczynianie się do określania polityk wydając opinie dla rady
- kierownictwo strategiczne nad operacjami zarządzania kryzysowego pod kierunkiem rady


(…)

… międzynarodowego bezpieczeństwa, zaproponować wraz z wysokim przedstawicielem użycie zarówno środków krajowych, jak i instrumentów Unii
w miarę potrzeby w powiązaniu z nią pewne prace wykonuje Europejska Agencja Obrony
Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Europejska Służba Działań Zewnętrznych jest organem powołanym na mocy traktatu lizbońskiego w celu wdrażania polityki zewnętrznej Unii Europejskiej. Wspiera…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz