Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3395
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych- opracowanie - strona 1 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.
1). Istota zarządzania kryzysowego
zarządzanie - def. jest wiele, zarządzanie to szczególny rodzaj kierowania oparty na władzy organizacyjnej(np. Kurda?); zarządzanie to działanie zmierzające to spowodowania funkcjonowania rzeczy, osób, organizacji podległych, zgodnie z celem zarządzającego; powodowanie, żeby ktoś zachowywał się zgodnie z celem organizacji. Analiza tych definicji wskazuje na trzy elementy:
1). Kierowania w organizacji(składający się z kierującego, procesu oddziaływania i kierowanego)
2). Podstawowe etapy procesu zarządzania(tworzenie nowych koncepcji, podejmowanie działań innowacyjnych, opracowanie planów działania, ich realizacja oraz sprawdzenie poprawności realizowanych działań)
3). Style procesów zarządzania(analityczny - zakładające racjonalność działania na podst. różnych analiz i przesłanek; polityczny - związany z istnieniem syt. konfliktowych w organizacji; przedsiębiorczy - jest typowy dla szybkich decyzji w warunkach zagrożenia, trudności i zmienności otoczenia)
Podsumowaniem def. zarządzania jest pojęcie zaproponowane przez Ludwika Krzyżanowskiego, wg. którego zarządzanie to taki rodzaj kierowania, w którym tytuł do wywierania wpływu na hierarchię i systemy wartości, interesy i dążenia oraz postawy i organizacyjne zachowania kierowanych, wynika głównie z faktu dysponowania przez kierującego zasobami materialno - energetycznymi lub nominalnymi i informacyjnymi o szczególnym znaczeniu dla rozwoju i funkcjonowania organizacji bądź samego przeświadczenia kierowanych, że kierujący ma możliwość pozyskiwania tych zasobów.
Ta def. pomaga określić rodzaj zarządzania. Przy pojęciu zarządzania kryzysowego - jest trudna do określenia jedną def. Autorzy próbują tak formułować def., by rozjaśnić sens zarządzania kryzysowego i określić jego istotę i znaczenie.
Mamy dwie podstawowe def.:
1). Szerokie - pozwala ona objąć wiele stron zarządzania kryzysowego, jednakże wadą tego ujęcia jest to, że te def. są z reguły bardzo ogólne i nieprecyzyjne, np. Wróblewski(proces kierowania w państwie mający na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym, a w ich wypadku zaistnienia, zwrócenie w kierunku nagłych i niebezpiecznych wydarzeń, zagrażających żywotnym interesom społeczeństwa. Jego zdaniem zarządzanie kryzysowe powinno być integralną częścią kierowania obronnością państwa), Sienkiewicz i Burny?(specyficzny zasób środków podejmowanych przez kierownictwo w celu opanowania kryzysu, a także sposób zarzadzania specyficznymi zasobami systemu, zapewniający powrót do stanu normalnego ze stanu kryzysu lub utrzymanie tego stanu mimo występowania symptomów syt. kryzysowej)

(…)

…, a także po to, by odtwarzać zasoby i odbudowywać struktury społeczne po kryzysie.
2). Wąskie - dążą do określenia podstawowej cechy zarządzania kryzysowego lub do zaakcentowania jednego z jego głównych aspektów. Tak ujęte zarządzanie kryzysowe może być traktowane w kategoriach etapów zarządzania lub w określonych kontekstach społeczno - kulturowych. Jedna z def. została ujęta w słowniku terminów bezpieczeństwa narodowego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz