Wykład 1 z zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie: etymologia i znaczenie kryzysu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 1 z zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie: etymologia i znaczenie kryzysu - strona 1 Wykład 1 z zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie: etymologia i znaczenie kryzysu - strona 2 Wykład 1 z zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie: etymologia i znaczenie kryzysu - strona 3

Fragment notatki:

Etymologia i znaczenie
Słowo kryzys pochodzi od łac. crisis, (z greckiego krísis od krínō `rozróżniam, rozstrzygam') i oznacza moment rozstrzygający, punkt zwrotny, okres przełomu; ekon. załamanie się procesu wzrostu gospodarczego, poważne naruszenie stanu równowagi gospodarczej i regres w rozwoju ekonomicznym kraju; med. nagłe, gwałtowne przesilenie się choroby z następującym po nim szybkim spadkiem gorączki i ustąpieniem innych objawów chorobowych; polit. kryzys rządowy - sytuacja wywołana upadkiem rządu w wyniku wyrażenia mu przez parlament wotum nieufności.
Znaczenie ogólne
Kryzys religii, wartości, zaufania do czegoś itp. to sytuacja, w której tracą one swoje znaczenie, przykłady „od lat już socjologowie zwracają uwagę na kryzys wartości wśród młodzieży, … ostatnie wydarzenia pogłębiły kryzys zaufania do rządu”
Jeśli ktoś przeżywa kryzys, to jest w bardzo złym stanie psychicznym i nie może normalnie pracować ani myśleć. „Takie kryzysy zdarzały się jemu dwa, trzy razy do roku… Pocieszała mnie, że też miała taki kryzys i że to mija… Musisz przezwyciężyć ten kryzys.”
Kryzys w sensie ekonomicznym może być rozpatrywany w ujęciu makroekonomicznym (załamanie się procesu wzrostu gospodarczego, zły stan koniunktury, faza cyklu koniunkturalnego) i mikroekonomicznym.
Kryzys tworzy dla jednych podmiotów zagrożenie ich istnienia, podczas gdy dla innych staje się szansą rozwoju.
Historia kryzysów Przez wieki kryzys był i nadal jest nieodłączną częścią historii społeczeństw i cywilizacji. Towarzyszył on zarówno upadkowi wielkich imperiów, czy oryginalnych kultur, jak również współtworzył nowe mocarstwa.
Wybrane kryzysy światowe (ujęcie historyczne)
epidemia dżumy i wywołany nią kryzys w XIV-wiecznej Europie,
XVII w. fala spekulacji na rynku tulipanów w Holandii i w efekcie kryzys,
1720 r. kryzys finansowy we Francji wskutek wprowadzenia w życie tzw. systemu Johna Lawa, 1825 r. pierwszy kryzys krajowy (Anglia) ściśle wiązany z cyklami koniunkturalnymi,
1857 r. pierwszy kryzys w skali międzynarodowej wskutek przeszacowania chłonności i potrzeb rynków południowoamerykańskich (objął Europę i Amerykę) - stał się on jedną z przyczyn wojny secesyjnej w USA,
1873 r. najdłuższy i najcięższy kryzys XIX w. spowodowany spekulacjami w zwycięskich (po wojnie z Francją) Niemczech, a następnie wybuchem paniki na giełdzie wiedeńskiej,
1890 r. “kryzys banku Baringa”, wywołany przeinwestowaniem gospodarki argentyńskiej, Wybrane kryzysy światowe (ujęcie historyczne)
Wielki Kryzys lat 1929-1933,
lata po II wojnie światowej - zmienna koniunktura,


(…)

… argentyńskiej, Wybrane kryzysy światowe (ujęcie historyczne)
Wielki Kryzys lat 1929-1933,
lata po II wojnie światowej - zmienna koniunktura,
lata 1973-4 i 1979 szoki naftowe,
lata 80. kryzysy “zadłużeniowe”,
załamanie globalnej koniunktury po rozpadzie bloku komunistycznego,
lata 90. kryzysy walutowe, W ostatnich latach (rozpad systemu gospodarczego w Argentynie, seria afer giełdowych w USA, zapoczątkowana spektakularnym upadkiem Enronu) Obecny kryzys gospodarczy
Kryzys - pojęcie, objawy, rodzaje
Kryzys jest jedną z faz w ewolucyjnym rozwoju przedsiębiorstwa, a jego pojawienie się stanowi dla organizacji nową jakościowo sytuację decyzyjną
Kryzys to sytuacja:
w której działalność organizacji zostaje trwale zakłócona,
w której organizacja trwale lub pozornie utraciła kontrolę nad swoją działalnością
zagrażająca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz