Wspólna polityka zagraniczna i Bezpieczeństwa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspólna polityka zagraniczna i Bezpieczeństwa- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB)
Zakres WPZiB
"Postanowienia wspólne" Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) - Tytuł I, art. B
Tytuł V TUE - podmioty WPZiB, ogólny zakres - "WPZiB obejmuje wszelkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która mogłaby doprowadzić do wspólnej obrony, jeśli Rada Europejska tak zadecyduje" (Art. 17)
TUE a UZE
UZE integralną częścią rozwoju Unii (art. J.4, pkt. 2) Unia zwraca się do UZE w celu opracowania i wykonania decyzji Unii mających znaczenie w kwestiach obronnych. Rada miała obowiązek wypracowania w porozumieniu z UZE niezbędnych zobowiązań taktycznych.
Deklaracje (załączniki do TUE)
I Deklaracja dotyczyła roli UZE  i jej stosunków z UE i Sojuszem Atlantyckim, państwa UZE oświadczyły że będzie ona rozwijała się równocześnie jako komponent obronny UE i jako filar Sojuszu Atlantyckiego.
II Deklaracja - wyłączenie na pewien czas spraw obronnych z zakresu WPZiB - kompromis polegający na tym, że UZE pozostała odrębną organizacją.
w TUE obrona była rozumiana jako planowanie i użycie siły wojskowej, bezpieczeństwo odniesiono do spraw miękkich, tj. zaopatrzenie w broń, uzbrojenie.
Zakres WPZiB w Traktacie Amsterdamskim
zmodyfikowano zakres WPZiB
rozszerzenie kompetencji Rady Europejskiej w zakresie definiowania zasad i ogólnych wytycznych dla WPZiB o sprawy mające implikacje w dziedzinie obrony (art. 13.1)
UZE jako integralna część UE będzie zapewniać zdolność operacyjną w zakresie misji petersberskich (zadań petersberskich)
UE uzyskała możliwość wykorzystania UZE do opracowywania i realizacji decyzji oraz prowadzenia działań militarnych (art. 17, dawny J.7)
stopniowe włączanie polityki obronnej (art. 17.1) - w TUE powtórzono za JAE  zapisy o tym że polityka UE nie narusza szczególnego charakteru polityki bezpieczeństwa niektórych państw członkowskich związanych z ich członkostwem w NATO. UE nie zabrania tej współpracy jeśli nie jest sprzeczna z art. 5 dot. polityki zagranicznej.
UE pozostawała aktorem nieskutecznym. Traktat Amsterdamski wszedł w życie po 2 latach, w 1999 r., okres ten obfitował w ważne wydarzenia - szczególnie na Bałkanach. Nie przystawał on wtedy do rzeczywistości międzynarodowej.
Cele WPZiB (art. 11)
ochrona wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezawisłości i integralności Unii, zgodnie z zasadami Karty NZ;
umacnianie bezpieczeństwa Unii we wszelkich formach;
utrzymanie pokoju i umacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego zgodnie z zasadami Karty NZ oraz Aktu Końcowego z Helsinek i celami Karty Paryskiej, w tym dotyczącymi granic zewnętrznych;

(…)

… bezpieczeństwa Unii i państw członkowskich, lecz tylko Unii - kreowanie UE jako samodzielnego podmiotu.
Instrumenty WPZiB (art. 12)
instrumenty traktatowe:
Zasady i ogólne wytyczne
wspólne strategie
wspólne działania
wspólne stanowiska
systematyczna współpraca między Państwami Członkowskimi w prowadzeniu ich polityki
instrumenty pozatraktatowe:
wspólne oświadczenia i deklaracje polityczne
Zasady i ogólne…

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB)
Zakres WPZiB
"Postanowienia wspólne" Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) - Tytuł I, art. B
Tytuł V TUE - podmioty WPZiB, ogólny zakres - "WPZiB obejmuje wszelkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która mogłaby doprowadzić do wspólnej obrony, jeśli Rada Europejska tak zadecyduje" (Art…
… poszczególnych państw członkowskich.
strategie zawierają cele jakie UE chce osiągnąć, czas, sposób, oraz środki jakimi mają one zostać wcielone w życie (art. 13.2). Celem realizacji założeń wspólnych strategii Rada UE, na zlecenie której są one przyjmowane przez Radę Europejską, przyjmuje wspólne działania i wspólne stanowiska.
Dotychczas zostały przyjęte trzy - dot. Rosji, Ukrainy (11.11.1999), regionu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz