Uniwersytet Łódzki - strona 8

Zażalenie na postanowienie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

Zażalenie na postanowienie Zażalenie jest to środek prawny, który przysługuje od postanowień, ale tylko tych co do których kodeks wyraźnie stanowi, że przysługuje na nie zażalenie. Jeżeli przepisy kodeksu milczą, albo wyraźnie określają, że konkretne postanowienie jest ostateczne zażalenie nie służ...

Sprawozdawczość finansowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ewa Śnieżek
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756

Podstawy rachunkowości, Sprawozdawczość finansowa Składniki sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe sporzadzane w jezyku polskim i w walucie polskiej składa sie z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe...

Zasady i koncepcje rachunkowości

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ewa Śnieżek
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1022

Podstawy rachunkowości, Zasady i koncepcje rachunkowości Wybrane klasyfikacje zasad rachunkowosci Kryterium podziału Jednostki klasyfikacji stopien szczegółowosci stopien szczegółowosci • fundamentalne (nadrzedne) • szczegółowe obowiazek stosowania • obligatoryjne • opcjonalne przedmiot regu...

Sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ewa Śnieżek
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 112
Wyświetleń: 770

Podstawy rachunkowości, Sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat Sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej, elementy: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pienieżnych Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Dodatkowe i...

Sprawozdanie finansowe - bilans

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ewa Śnieżek
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 147
Wyświetleń: 749

Podstawy rachunkowości, Sprawozdanie finansowe - bilans Bilans jest sprawozdaniem o dużej pojemnosci informacyjnej. Prezentuje on nie tylko składniki majatku według okreslonej struktury, ale również zródła finansowania tych składników. Ze wzgledu na te pojemnosc bilans uważa sie za podstawowe zródł...

Prawo samorządu terytorialnego - gmina

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Budzisz
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2401

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Samorząd terytorialny: - towarzyszy ludzkości od zawsze - w ujęciu personalnym każdy rządzi sobą (bez ogr. wolności) - jest to forma połączenie w grupę w jakimś celu, aby zarządzać Administracja w sferze lokalnej: - zbiór ludzi na danym ter...

Wykłady z zarysu myśli polityczno-społecznej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarys myśli polityczno-społecznej
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1680

Zarys myśli polityczno-społecznej Literatura Prof. Dubel Lech - są 2 części albo Historia doktryn lub Doktryny Prof. Sylwestrzak Prof. Zmierczak i Chojnicka Podstawą jest wykład i wykładnia wykładu. Egzamin ustny, wymagana dyscyplina wypowiedzi. Trzeba przeczytać jedną z lektur wywieszoną w gab...

Mikroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Walentyna Kwiatkowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2086
Wyświetleń: 8463

Sporządzona na wykładach pani prof. dr hab. Walentyny Kwiatkowskiej. Notatka zawiera szereg informacji takich jak: produkcja, kapitał, zasoby ludzkie, zasoby naturalne, kooperacja. Tłumaczy wiele kwestii: prawo własności, ograniczoności, cechy gospodarki rynkowej. Jasno przedstawia wszelkie zag...

Kontrola państwowa - komplet wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Krawczyk
 • Kontrola administracji
Pobrań: 413
Wyświetleń: 5117

Wykład II 15.X.2011r. Cechą charakterystyczną w drugim tego słowa znaczeniu i kontroli w trzecim tego słowa znaczeniu jest to że jest to kontrola zinstytucjonalizowana a więc może to być kontrola społeczna czyli tzw. kontrola obywatelska. Jest to kontrola zinstytucjonalizowana która wykonywana jes...

Prawo cywilne - umowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab Adam Zieliński
 • Prawo cywilne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1792

...Zobowiązanie rezultatu – zobowiązanie, którego wykonanie ma polegać na osiągnięciu określonego z góry rezultatu Starannego działania – zobowiązanie, w którym żaden rezultat nie jest z góry przewidziany, a dłużnik jest jedynie zobowiązany do starannego działania w określonym kierunku Rozkład...