Zasady i koncepcje rachunkowości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady i koncepcje rachunkowości - strona 1 Zasady i koncepcje rachunkowości - strona 2 Zasady i koncepcje rachunkowości - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy rachunkowości, Zasady i koncepcje rachunkowości Wybrane klasyfikacje zasad rachunkowosci
Kryterium podziału Jednostki klasyfikacji stopien szczegółowosci
stopien szczegółowosci
• fundamentalne (nadrzedne)
• szczegółowe
obowiazek stosowania
• obligatoryjne
• opcjonalne
przedmiot regulacji
• wycena i pomiar dokonan
• prezentacja
specyfika stanowienia norm
• regulacje prawne
• regulacje srodowiskowe
Główne elementy teorii rachunkowości oraz powiazania miedzy nimi
Cele sprawozdawczości finansowej
Podstawowe koncepcje rachunkowosci finansowej
Fundamentalne zasady rachunkowosci finansowej
Techniki rachunkowosci
Metody (zasady) rachunkowosci
Podstawowe koncepcje rachunkowości finansowej
Koncepcja jednostki gospodarczej
Koncepcja pomiaru pienieżnego
Zasada wyceny w koszcie historycznym
Zasada periodyzacji
1. Koncepcja jednostki gospodarczej
Z punktu widzenia rachunkowosci każda jednostka gospodarcza jest wyodrebniona i oddzielona od włascicieli i innych jednostek. Dzieki temu założeniu jest możliwe:
okreslenie transakcji i zdarzen gospodarczych podlegajacych ksiegowaniu oraz ustalenie zakresu informacji, które powinny byc odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym
oddzielenie funkcji własnosci od funkcji zarzadzania oraz rozliczanie zarzadu z odpowiedzialnosci za skuteczne i efektywne zarzadzanie powierzonym mu przez włascicieli kapitałem
2. Koncepcja pomiaru pieniężnego
Pozwala na wyodrebnienie tych obszarów danych, które można wyrazic wartosciowo, tj. w jednostkach pienieżnych. U podstaw koncepcji leży założenie, że pieniadz jest stałym, obiektywnym i zapewniającym porównywalnosc miernikiem wartosci, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni
3. Zasada wyceny w koszcie historycznym
Okresla sposób wyceny, a co za tym idzie, również wykazania w sprawozdaniu
finansowym jednostek dóbr i usług nabytych w różnych okresach. Z uwagi na koncepcje pomiaru pieniężnego zasada wyceny w koszcie historycznym,
czyli ujmowanie nabytych dóbr i usług według wartosci wymiany na dzien
nabycia, zyskała miano obiektywnej.
4. Zasada periodyzacji
Nakłada obowiazek prowadzenia ewidencji ksiegowej z podziałem na okresy


(…)

… użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
wyłacznie niewatpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożace straty oraz skutki innych zdarzen
7. Zasada współmiernosci przychodów i kosztów
Stosowana…
… uproszczen, pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na prawidłowy
obraz jednostki.
Do najistotniejszych zasad rachunkowości należa:
Zasada kontynuacji działalnosci
Zasada memoriałowa
Zasada ciagłosci
Zasada istotnosci
Zasada zakazu kompensat
Zasada ostrożnosci (ostrożnej wyceny)
Zasada współmiernosci
1. Zasada kontynuacji działalnosci
Założenie, że działalnosc jednostki będzie kontynuowana w dajacej sie…
… użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
wyłacznie niewatpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożace straty oraz skutki innych zdarzen
7. Zasada współmiernosci przychodów i kosztów
Stosowana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz